penzionerri 2

Nakon uspješno završene početne obuke za starije osobe sa područja opštine Bar koju je Caritas organizovao a kroz koju su polaznici imali priliku da steknu osnovna znanja za korišćenje računara, kurs se nastavlja pa će stariji sada proći kroz tzv napredni nivo za rad na računaru i za korišćenje interneta.

Obuka se nastavlja u prostorijama Caritasa Barske nadbiskupije i ona se realizuje zbog želje samih starijih da se dodatno usvaršavaju u ovoj oblasti.

“Početni nivo obuke je trajao dva mjeseca i tokom tog perioda stariji su imali priliku da steknu osnovna znanja potrebna za korišćenje Microsoft Worda i upotrebu interneta. Na naše veliko zadovoljstvo, stariji su izrazili želju da nastave sa časovima i upotpune stečeno znanje tako da će sad čak naučiti da se služe Excelom i da se bolje snalaze pri korišćenju interneta, što njih najviše i zanima”, objasnila je Marija Kolović, koordinatorka projekta "We care - Ageing with Dignity and Respect" u okviru kojeg je omogućena realizacija ovih kurseva.

penzionerri 1

Obuka se realizuje po akreditovanom programu obuke za odrasle i pisana je prema standardu ECDL (European Computer Driving Licence), a profesorica na nastavku kursa računara je opet Ljiljana Spasić koja će sa grupom starijih nastaviti druženje kroz još 16 časova u trajanju od po dva sata.

Besplatna obuka za korišćenje računara i interneta se realizuje u okviru aktivnosti predviđenih projektom"We care - Ageing with Dignity and Respect" koji se finansira iz trilateralnog programa INTERREG IPA prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna gora 2014 - 2020. Za realizaciju projekta su zaduženi Caritas biskupije Banja Luka koji je vodeći partner, zatim opština Lipik, opština Garešnica i Caritas Barske nadbiskupije. Glavni cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga socijalne njege za starije osobe u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat je počeo sa realizacijom 01.06.2017. i trajaće do 30.11.2019. godine.

Vino i More