zgrada

Luka Bar obilježila je danas svoj 113.rođendan.

Čelnici Luke Bar ističu da su rezultati poslovanja za prvu polovinu godine “veoma dobri, kako po pitanju obima pretovara, tako i finansijskih rezultata”. Donesen je Aneks IV – krucijalni dokument i to je “najznačajnija sprovedena aktivnost. Aneks je predstavljao preduslov, ne samo daljeg razvoja Luke, već i njenog opstanka”.
Ove godine urađena je procjena vrijednosti imovine, a od Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte dobijena saglasnost za prodaju lučkog hotela Sidro.
Iz oba lučka sindikata saglasni su da trebaju svi doprinijeti da Luka Bar bolje radi, očekuju progres, kao i povoljnije uslove nakon sistematizacije koja je u toku.

Piše: Biljana Dabić

Predsednik odbora direktora Vojin Žugić ističe da donošenjem Anexa IV, vjerovatno najznačajnijeg pravnog akta Luke, koji kompaniji omogućava nesmetano korišćenje lučkog područja, obezbjeđuje se poslovanje, rad i razvoj svih djelatnosti za koje je registrovana do 2037. godine.
-Paralelno sa ovim krucijalnim dokumentom, zalaganjem svih struktura, sklopljeni su novi poslovni aranžmani. Svi oni znače povećanje poslovnog rezultata Luke Bar, kazao je Žugić.

trojka

Izvršni direktor Luke Bar Vladan Vučelić obraćajući se zvanicama i radnicima kazao je da proslava Dana kompanije uvjek je i prilika da se ukaže na ostvarene rezultate, ali i da se najave novi projekti i dalja vizija razvoja.
- Drago mi je što, danas, mogu da saopštim da će rezultati poslovanja za prvu polovinu godine biti veoma dobri, kako po pitanju obima pretovara, tako i finansijskih rezultata, kazao je Vučelić dodajući da je Luka Bar u zoni stabilnog poslovanja „po pitanju povećanja obima pretovara i valorizacija potencijala Slobodne zone, kazao je Vučelić navodeći šta je aktuelni menadžment uradio u proteklih šest mjeseci.
-Od trenutka potpisivanja Aneksa IV, zaključili smo ugovor sa TCK Montenegro, koji će izgraditi silos za cement u rasutom stanju, kapaciteta 3.400 t, ugovor sa kompanijom Grin Tehnolodžis za izgradnju proizvodnog pogona za preradu metalnih sirovina, sa MSK Kikinda za izgradnju rezevoara za sirćetnu kiselinu, kapaciteta 5 000 t, što podrazumijeva ukupna ulaganja od cca 15 miliona eura u Slobodnoj zoni. Istovremeno, u toku je intenzivna poslovna komunikacija sa turskom Aksoj grupom oko razvoja kapaciteta za skladištenje i preradu žitarica, kao i sa kompanijom Petrol iz Slovenije oko izgradnje rezervoara za derivate nafte, kapaciteta 5000 t, ali i sa brojnim potencijalnim investitorima, naveo je izvršni direktor Luke Bar

dir

-Svi ugovori koje smo zaključili, kao i oni čije zaključenje očekujemo, i aktivnosti koje iz istih proizilaze, daće puni doprinos povećanju obima pretovara, sa svim izvedenim pozitivnim efektima na poslovanje Luka Bar AD, ali i stvoriti uslove za značajno povećanje zaposlenosti na teritoriji opštine Bar i povećanje prihoda državnog i lokalnog budžeta, kaže Vučelić.

Pored aktivnosti vezanih za razvoj djelatnosti, navodi Vučelić, u Slobodnoj zoni, puna pažnja se posvećuje unapređenju lučke infrastrukture i suprastrukture, gdje bi, kroz već pokrenute investicije, do kraja godine, trebalo da se uloži preko 2 miliona eura iz sopstvenih sredstava, i to na izgradnju zatvorenog skladišta, površine 6 000 m2, zatim uređenje drumskih saobraćajnica, te uređenje Glavne kapije koje, između ostalog, podrazumijeva uvođenje softvera za kontrolu pristupa lica i automobila u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima.
-U toku je nabavka četiri elektro-viljuškara, zatim spredera za mobilnu dizalicu, a u planu je, da se do kraja godine, pokrene još nekoliko investicija iz ovog domena, kazao je Vučelić ističući „Svi ugovori koje smo zaključili, kao i oni čije zaključenje očekujemo, i aktivnosti koje iz istih proizilaze, daće puni doprinos povećanju obima pretovara, sa svim izvedenim pozitivnim efektima na poslovanje Luka Bar AD, ali i stvoriti uslove za značajno povećanje zaposlenosti na teritoriji opštine Bar i povećanje prihoda državnog i lokalnog budžeta“.

govor

Predsednik Odbora direktora Vojin Žugić ističe da u cilju unutrašnjeg uređenja pokrenut je postupak reorganizacije poslovnog sistema „ jer se isti pokazao kao kočnica i limit napretka“.
- Ove godine kao zakonska obaveza i na tragu odluka Skupštine akcionara, urađena je Procjena vrijednosti imovine, što je, uz realizaciju Sporazuma - poravnanja za isplatu razlike zarada koji je u cjelosti okončan u martu, te takođe, uz zakonsku obavezu otpisa određenih nenaplativih potraživanja - indirektnom metodom, neminovno, za svoj ishod imalo negativan poslovni rezultat za prošlu godinu, na konsolidovanom nivou. Međutim, ono što je značajno jeste činjenica da je rezultat iz osnova primarne lučke djelatnosti, pozitivan, kaže Žugić ističući da kompanija Luka Bar sada starta sa potpuno novih, čistih pozicija, sa „realnom, fer vrijednošću imovine, izmirenim obavezama prema zaposlenim i uz apsolutni cilj da što više razvije djelatnosti i uposli kapacitete na cjelokupnom lučkom prostoru“.

gosti

-Neki, od ranije prepoznati potencijali, kao što je valorizacija Hladnjače, ali i neki novi: alternativni pristup korišćenju Gata III, dobijanje koncesije za eksploataciju kamena, rješavanje pitanja energetike, već su pokrenuti s ciljem brze i efikasne realizacije, jasnog i vidljivog rezultata. Sklopljen je Ugovor o dugoročnom zakupu sa kompanijom „Voli“, a sredstva dobijena iz tog aranžmana biti uložena u novo zatvoreno skladište i sanaciju obale Volujica, za šta će biti namjenjena i sredstva od prodaje hotela Sidro. Danas posebno želim da se osvrnem na DOO „Hotel Sidro“, koje je, zahvaljujući naporu svih zaposlenih u prethodnim godinama, davalo maksimum da obezbijedi pozitivno poslovanje, ali koje, ipak, iz poznatih razloga nije bilo dostižno. Međutim, imajući u vidu sve do sada realizovano i pokrenuto unutar same Luke, poslovanje Hotela, u postojećem obliku, više nije prihvatljivo po Luku Bar. Razmatrajući moguće opcije rješavanja budućeg statusa, jedinstveno je ocjenjeno je da je za sve zaposlene najbolje rješenje prodaja 100% udjela koje Luka Bar ima u ovom DOO-u, za šta je dobijena saglasnost Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, te su, i u tom pravcu, intezivirane aktivnosti koje obezbedjuju maksimalnu zaštitu zaposlenih i, istovremeno, kvalitetno rješenje budućeg statusa ovog društva, kaže Žugić.

-U postupku reorganizacije kompanije i valorizacije potencijala, sprovedene su brojne aktivnosti, neke dovedene do kraja, prodajom ili izdavanjem u zakup potencijala, koji su bili u potpunosti van funkcije, a određene su u fazi rješavanja, među kojima je pitanje budućeg statusa DOO „Bezbijednosni i lučki poslovi“ i aktivnosti na novoj Sistematuzaciji. Sumirajući sve iznijeto, iako samo u naznakama, jasno se mogu nazreti slike novih mogućnosti i nove perspektive Luke Bar, u kojoj sve snage i stručni resursi moraju biti maksimalno posvećeni podizanju nivoa pretovara i poslovnog rezultata realizacijom novih projekata i novih investicija, uključujući i one velikog obima, kroz Green field investicije i Joint venture ugovore, sa Lukom, kao aktivnim partnerom u njima, rekao je Žugić koji je radnicima čestitam jubilarne nagrade, uz nadu da će iste biti podsticaj za jači doprinos i motivacija u zalaganjima u radu, kroz zdravu konkurenciju koja će biti omogućena.

nagrade

Žugić je penzionerima poželio da u dobrom zdravlju dugo koriste svoje penzije, i da ih mali znak pažnje od strane Luke Bar podsjeća na lijepo vrijeme provedeno u Luci .
Predsednik Privredne komore CG Vlastimir Golubović kazao je da osnivanje Luke Bar prije 113 godina na najbolji način simbolizuje razvojne težnje Crne Gore i opredjeljenost da se koristeći sopstvene kapacitete trgovinski i ekonomski poveže sa svijetom.

prvi sindik

Predsednik Sindikata Luke Bar Milenko Nikočević istakao je da se u Luci Bar radi na sistematizaciji, te se nada da će „najteža“ radna snaga dobiti povoljnije uslove i da se popravi socijalni status, a smanje socijalna raslojavanja.

drugi sin

Predsednik Sindikata lučkih radnika Luka Bar, Vladimir Obradovićje kazao da će svi doprineti da Luka Bar bolje radi.
-Nadam se da ćemo 114 rođendan dočekati da vidimo 15 brodova na sidrištu, i 2.000 radnika kako ulaze na kapiju Luke Bar, kazao je Obradović

raicevic

Raičević je čestitao nagrađenima i istakao da će Luka Bar na putu razvoja, kao i do sada imati podršku opštine Bar
-Razvojni potencijali, geografski položaj Luke Bar trebaju biti iskorišćeni na još bolji način i povratiti status najznačajnijeg međunarodnog transportnog čvorišta ovog dijela Evrope. Siguran sam da menadžment kompanije uz vrijedne i posvećene radnike Luke Bar u narednom periodu mogu odgovoriti svim izazovima koji budu na putu razvoja. Sa ciljem da ponudimo i Baru i Crnoj Gori jednu novu razvojnu komponentu koja će kao proizvod imati značajniji ekonomski prosperitet, kazao je Raičević

publik

Vučelić i Žugić radnicima Luke sa 10, 20, 30 godina radnog staža uručili su povelje.

U ime nagrađenih radnika zahvalio se Nedžad Pinčić, a u ime penzionisanih radnika Branislav Radović.
-Najbolji kapital Luke je radna snaga i zbog toga je neophodno ulagati u obrazovanje, edukaciju, specijalizaciju i bolje uslove rada zaposlenih. Treba uvesti da se posebno nagrađuju i stimulišu kvalitetni radnici kao primjer drugima. Posebna želja je da ne dođe do otuđenja Luke Bar jer je Luka zlatna koka i grada i države, kazao je Radović

Luka Bar unutrašnji baner

Posljednje vijesti

Thumbnail Posle dugog čekanja,jutros je počela sanacija prokopanih kanali na asfaltom putu - javlja naš...
Više u kategorijama: Info  Art  Info  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

vodovod bar

baneb novi

galerija podova

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar