setaliste

U toku je drugi upisni rok, u prvi razred srednjih škola, a prijavljivanje je planirano do 16.avgusta.


Određeni broj učenika osnovnih škola upućen je na popravne ispite koji su se održali u prvoj polovini avgusta, tako da i ovi učenici nakon položenog popravnog mogu da se prijave na konkurs u avgustovskom roku.
U Baru mjesta ima u JU Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola u Baru i JU Srednja stručna škola.
Učenici koji su završili osnovnu školu, a nisu se upisali u prvi razred srednje škole, u Srednjoj ekonomsko - ugostiteljskoj školi u Baru i Srednjoj stručnoj školi mogu se informisati za koje obrazovne programe ima slobodnih mjesta

Na nivou Crne Gore u srednje škole u junskom roku upisano je 6.503 učenika. Od tog broja u programe gimnazije upisano je 2013 učenika. U stručne škole na programe u četvorogodišnjem trajanju upisano je 3.419 učenika. Na programe stručnih škola u trogodišnjem trajanju upisan je 1.071 učenik.

B.Dabić