rrreg

U okviru Protokola o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i aktivnog učešća u naučnoistraživačkim projektima sa ciljem unaprjeđenja vodnog sektora, JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je, u svojstvu pridruženog partnera, ostvario saradnju sa Građevinskim fakultetom, kao partnerom u projektu Erasmus + SWARM (Strengthening of Master Curricula in Water Resources Management for the Western Balkans HEIs and Stakeholders).

Održan je radni sastanak između dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Marine Rakočević sa saradnicima i direktora JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Gorana Jevrića sa saradnicima povodom saradnje ove dvije institucije na projektu SWARM.
Na sastanku su predstavnici Regionalnog vodovoda upoznati sa organizacionom strukturom i dosadašnjim tokom projekta SWARM, kao i sa svojom potencijalnom ulogom u projektu. Posebno su razmatrani mogući načini međusobne saradnje koja bi doprinijela boljoj realizaciji ciljeva projekta, u dijelu praktičnih treninga i obuka stručnog osoblja zaposlenog u vodovodnim preduzećima u Crnoj Gori.
Zaključeno je da je razvoj i implementacija kurseva za tzv. „cjeloživotno učenje” profesionalnog osoblja u sektoru voda u Crnoj Gori zadatak i cilj koji ove dvije institucije mogu zajednički ostvariti sa ostalim partnerima na projektu SWARM do početka 2021. godine (kako je projektom i predviđeno), i time dati značajan doprinos jačanju kadrovske osposobljenosti za uspješno upravljanje vodnim resursima u Crnoj Gori.
Na razgovoru je, osim saradnje na projektu SWARM, bilo riječi i o budućim vidovima saradnje na zajedničkim naučnoistraživačkim projektima ove dvije insitucije.
Sve informacije o projektu mogu se naći na web strani www.swarm.ucg.ac.me.

 

urban radio