povjest

Večeras, 19. septembra u Dvorcu kralja Nikole, sa početkom u 20 sati, biće otvorena izložba “ Crnogorska pozorišna povijest” autorke Slavojke Marojević.

Trinaest panoa tekstom i fotografijom, faktografski predstavljaju bogato teatarsko stvaralaštvo u Crnoj Gori, sve njegove uspjehe i bolne padove, od antičkih vremena, srednjeg i novog vijeka do savremenog doba. Postavka je rađena tako da svaki pano pojedinačno predstavlja priču za sebe, odnosno priču o pozorišnom stvaralaštvu grada koji je predstavljen. Ovi panoi, sa druge strane, predstavljaju jedinstvenu cjelinu koja govori o bogatstvu pozorišnog života na crnogorskim prostorima.

Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo kulture u kontekstu prioriteta razvoja crnogorske kulture i legitimisalo ga kao poseban i značajan u ostvarivanju javnog interesa u oblasti pozorišne umjetnosti. Nastao je dijelom sa ciljem da bogatstvo pozorišnog trajanja na crnogorskim prostorima što više približi upravo publici, ali i javnosti.

Autorka izložbe je gospođa Slavojka Marojević, urednica Izdavačke djelatnosti Nikšićkog.Dizajn postavke radio je Darko Musić, akademski slikar, a grafički prelom rukopisa i obradu fotografija uradio je Ranko Radulović.