pajoviicc

DOO „Vodovod i kanalizacija" Baru cilju što bolje pripreme predstojeće turističke sezone preduzima i niz dodatnih aktivnosti iz svojeg djelokruga rada.

Obavljen je pregled, odnosno kontrola ispravnosti cjelokupne elektro i hidro-mašinske opreme na svim pumpnim stanicama, kao i cjelokupne hlorne opreme na svim hlornim stanicama, radi obezbjedenja pouzdanog i kontinuiranog hlorisanja vode.

Sistem menandžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menandžmenta zaštite životne sredine ISO 14001, donošenja HACCP Plana ( sistem i procedura za kontrolu pripreme isporuke zdravstveno bezbjedne vode za piće) funkcionira po pravilima struke.

DOO „Vodovod i kanalizacija" Bar nakon sprovedene propisane tenderske procedure izvršio je montažu novih pumpnih agregata na pumpnim stanicama Haj Nehaj, Ilino i Kajnak.

Montažom sa perfomansama i kapacitetom koji je znatno bolji od predhodnih, vodosnabdijevanje će se značajno popraviti, a poboljšanje će se naročito odraziti u visokim zonama.

Na pumpnim stanicama Kurilo i Ahmetov Brijeg izvršena je nabavka i montaža novih pumpnih agregata, tako da će mještani naselja Marovići, Bjeliši, Ahmetov Brijeg, imati stabilnije vodosnabdijevanje.

U toku je povezivanje novoizgradjenog gravitacionog cjevovoda sa rezervoara Zaljevo I, na vodovodnu mrežu naselja Zaljevo, Čeluga i Tomba što daje kvalitetno vodosnabdijevanje tog područja u Ijetnjem periodu.

U toku je prespajanje na novu vodovodnu mrežu svih objekata u centru Bara koji se nalaze na području koje je obuhvaćeno rekonstrukcijom vodovodne mreže.

Kompletni radovi biće završeni prije turističke sezone-kazao je direktor ViK-a mr.Zoran Pajović

ViM BANER

Jedro 320x250

AD Marina Logo

Alter Modus

baneb reklama

djokic

 baneb jedro

  Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Službenici CB Bar su, preduzimajući aktivnosti na pojačanoj kontroli bezbjednsono interesantnih...
Više u kategorijama: Info  

baneb reklama

AD Marina Logo

djokic

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti

 

 

 

 

 

 

 

//Track Outbound Link Clicks (function trackOutbounds() { var hitCallbackHandler = function(url,win) { if (win) { window.open(url, win); } else { window.location.href = url; } }; var addEvent = function(el, eventName, handler) { if (el.addEventListener) { el.addEventListener(eventName, handler); } else { el.attachEvent('on' + eventName, function(){ handler.call(el); }); } } if (document.getElementsByTagName) { var el = document.getElementsByTagName('a'); var getDomain = document.domain.split('.').reverse()[1] + '.' + document.domain.split('.').reverse()[0]; // Look thru each a element for (var i=0; i < el.length;i++) { // Extract it's href attribute var href = (typeof(el[i].getAttribute('href')) == 'string' ) ? el[i].getAttribute('href') : ''; // Query the href for the top level domain (xxxxx.com) var myDomain = href.match(getDomain); // If link is outbound and is not to this domain if ((href.match(/^(https?:|\/\/)/i) && !myDomain) || href.match(/^mailto\:/i)) { // Add an event to click addEvent(el[i],'click', function(e) { var url = this.getAttribute('href'), win = (typeof(this.getAttribute('target')) == 'string') ? this.getAttribute('target') : ''; console.log ("add event", url); // Log even to Analytics, once done, go to the link ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, {'hitCallback': hitCallbackHandler(url,win)}, {'nonInteraction': 1} ); e.preventDefault(); }); } } } })();