pajoviicc

DOO „Vodovod i kanalizacija" Baru cilju što bolje pripreme predstojeće turističke sezone preduzima i niz dodatnih aktivnosti iz svojeg djelokruga rada.

Obavljen je pregled, odnosno kontrola ispravnosti cjelokupne elektro i hidro-mašinske opreme na svim pumpnim stanicama, kao i cjelokupne hlorne opreme na svim hlornim stanicama, radi obezbjedenja pouzdanog i kontinuiranog hlorisanja vode.

Sistem menandžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menandžmenta zaštite životne sredine ISO 14001, donošenja HACCP Plana ( sistem i procedura za kontrolu pripreme isporuke zdravstveno bezbjedne vode za piće) funkcionira po pravilima struke.

DOO „Vodovod i kanalizacija" Bar nakon sprovedene propisane tenderske procedure izvršio je montažu novih pumpnih agregata na pumpnim stanicama Haj Nehaj, Ilino i Kajnak.

Montažom sa perfomansama i kapacitetom koji je znatno bolji od predhodnih, vodosnabdijevanje će se značajno popraviti, a poboljšanje će se naročito odraziti u visokim zonama.

Na pumpnim stanicama Kurilo i Ahmetov Brijeg izvršena je nabavka i montaža novih pumpnih agregata, tako da će mještani naselja Marovići, Bjeliši, Ahmetov Brijeg, imati stabilnije vodosnabdijevanje.

U toku je povezivanje novoizgradjenog gravitacionog cjevovoda sa rezervoara Zaljevo I, na vodovodnu mrežu naselja Zaljevo, Čeluga i Tomba što daje kvalitetno vodosnabdijevanje tog područja u Ijetnjem periodu.

U toku je prespajanje na novu vodovodnu mrežu svih objekata u centru Bara koji se nalaze na području koje je obuhvaćeno rekonstrukcijom vodovodne mreže.

Kompletni radovi biće završeni prije turističke sezone-kazao je direktor ViK-a mr.Zoran Pajović

Posljednje vijesti

Thumbnail Prenosimo integralno saopštenje Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne...
Više u kategorijama: Info  Obale  Info  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

porez bar

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar