vozilo vatrogasno

Povodom informacije da je konkurs za komandira Službe zaštite i spašavanja u Baru raspisan samo pro forme i da je po Koalicionom sporazumu vladajućih partija to odgovorno mjesto unaprijed dodjeljeno po političkoj pridanosti članu SD-a , vatrogasci su se javnosti obratili saopštenjem.

Opština Bar – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, u martu je raspisala konkurs za radno mjesto komandir/ka Službe zaštite i spašavanja. Uslovi za mjesto komandira SZS po javnom konkursu su: VII stepen obrazovanja, Fakultet zaštita od požara ili drugi srodni smjer i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Po našim saznanjima, na konkurs za komandira SZS Bar su se se javile 2 osobe- magistar protivpožarne zaštite, sa 25 godina rada u službi (vatrogasac, zamjenik komandira i v.d. komandira SZS Bar), i službenik MUP-a (Samostalni savjetnik 2 u Direktoratu za vanredne situacije) koji je završio Fakultet za pomorstvo (smjer organizacija i upravljanje menadžmentom), bez radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Prvi ispunjava sve uslove po slovu Zakona, a drugi ima političku pripadnost partiji koja je po koalicionom sporazumu „dobila“ mjesto načelnika tako da su čovjeka bez kvalifikacija naumili „ustoličiti“ za komandira odgovorne službe koja zbog interesa svih, i građana i zaposlenih zahtjeva profesionalca, navode vatrogasci podsjećajući da je Zakon iznad Koalicionog sporazuma.

Napominjemo, nekadašnji inspektor za strance, poslednjih nekoliko godina je Samostalni savjetnik 2 u Direktoratu i nema iskustvo u poslovima zaštite i spašavanja što je jedan od uslova konkursa. Nije završio Fakultet zaštita od požara ili drugi srodni smjer, već Fakultet za pomorstvo. Kandidat vladajuće koalicije ne ispunjava ni jedan uslov iz konkursa.

Opasnost od požara je realna i stalna opasnost koja prijeti ljudskim životima i materijalnim, i prirodnim dobrima svakog društva, ali nije na žalost i jedina. Upravo iz tog razloga vatrogasne jedinice su preimenovane u Službe zaštite i spasavanja, a njihov dijapazon djelovanja u raznim akcidentima je jasno definisan „ Zakonom o zaštiti i spaavanju CG“ . SZS vrše poslove koji se odnose na spasavanje, zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija, poplava, zemljotresa i drugih akcidentnih i vanrednih situacija, kao i drugih poslova u skladu sa odlukama, zakonima i propisima.

-Svjedoci smo da se u poslednje vrijeme, usled visokih temperatura i suša u ljetnjem periodu i obilnih padavina u zimskom periodu, angažovanost SZS u mnogome povećava, što pokazuju zvanični podaci MUP CG- Direktorat za vanredne situacije. Samo su u 2018. godini na teritoriji CG SzS imale 13. 296 intervencija po podacima Direktorata za vanredne situacije.
Iz ovih podataka jasno slijedi, nužnost da u okviru zaštite i spasavanja moraju postojati jasni principi u kom smjeru moramo razvijati i unaprijeđivati ove službe bez izuzetaka. SzS su osnovna snaga u borbi sa svim akcidentima i od njihove organizacije, sposobnosti i opremljenosti umnogome zavisi bezbjednost naših građana i njihove imovine.

Uloga komandira je veoma značajna, on prije svega mora biti stručan, sposoban i iskusan u svome poslu, on je dužan da svojim radom, znanjem i autoritetom da podstrek za požrtvovan rad svome ljudstvu kako bi se postigao određeni cilj. Odgovoran je za zaštitu građana i njihove imovine, kao i za zaštitu prirodnih dobara. Nestručna osoba na čelu SZS Bar je ogroman rizik, kako za službu, građane, tako i za cijeli grad, navode vatrogasci ističući - Izbor za načelnika čovjeka koji nema traženu stručnu spremu i minimlano pet godina prakse u Službi je protivzakonito.

Vatrogasci očekuju da će odnos prema građanima, njihovim životima i imovini, kao i poštovanje Zakona Crne Gore biti osnovna smjernica pri izboru načelnika, a ne koalicioni sporazum zbog fotelja političara. Za vatrogasce ovo nije politička priča, već insistiranje na profesiji i poštovanju Zakona. U suprotnom, pitaju oni, – zašto je raspisivan konkurs!?

-Podsjetićemo i da je predsjednik opštine Bar Dušan Raičević u radnoj posjeti vatrogascima 27.08.2018. godine izjavio da se politika neće mješati u naš posao. Nepunih osam mjeseci kasnije saznajemo da smo samo još jedna stavka u koalicionom sporazumu. Takođe, objavještavamo javnost, u SZS Bar ima čak 7 ljudi kvalifikovanih za mjesto komandira sa više od 12 godina provedenih u službi. Smatramo da je SZS već žestoko oštećena mjerama štednje koje trpimo već godinama, a one se ogledaju u nedostatku lične zaštitne opreme, lošem stanju voznog parka i nedostatku specijalnih alata i opreme potrebnih za naš rad. To je još jedan razlog više da ne dozvolimo dalje srozavanje naše sluzbe, zaključili su barski vatrogasci

sekuriti OK