jess 70

U toku jučerašnjeg dana izvršni direktor DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar Mladen Đuričić sa saradnicima obišao je gradilište novog rezervoara „Zaljevo“ radi uvida u do sada izvedene radove na njegovoj izgradnji i upoznavanja sa radovima koje je, prema glavnom projektu, neophodno još izvesti do završetka gradnje.

Tom prilikom obaviješten je da se upravo vrše ispitivanja ugrađene elektro- mašinske opreme, kao i da su još samo preostali radovi na uređenju prostora oko rezervoara i postavljanju zaštitne ograde.

Istovremeno, izrazili su uvjerenje da će rezultati ispitivanja elektro – mašinske opreme biti pozitivni, s obzirom da se radi samo o preciznom podešavanju pojedinih parametara te opreme bitnih za njeno pravilno funkcionisanje, kao i da će u narednih mjesec dana svakako biti završeni i preostali građevinski radovi.

Baneb dugi