kolica

Prenosimo integralno saopštenje Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.

Obavještavamo javnost da je Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine uz saglasnost predsjednika Opštine Bar odobrio d.o.o. „Madams Palace“ iz Bara izvođenje radova na UP 8 po DUP-u „Veliki pijesak“, KP 2887/1 KO Dobra Voda, u periodu od 15.08.2019. godine do kraja perioda važenja zabrane izvođenja radova, odnosno do 31.08.2019. godine. Odobreno je izvođenje samo interventnih radova na sanaciji kosina iskopa za temeljnu jamu objekta, u cilju stabilizacije i neutralisanja uticaja koji ugrožavaju sigurnost predmetne lokacije i susjednih objekata, pri čemu se tehnologija izvođenja predmetnih radova mora prilagoditi odvijanju turističke sezone i organizovati samo radnim danima u vremenu od 10:00h do 16:00h.

Takođe, odobren je nastavak građevinskih radova investitoru Robert Dediću na UP 17 i dijelu UP 16 po DUP-u „Žukotrlica“, odnosno na djelovima KP 3292/17, 3292/22 i 3292/23 KO Novi Bar u periodu od 25.08.2019. godine do kraja važenja zabrane 31.08.2019. godine. Odobreno je izvođenje samo interventnih radova na izvođenju temeljnih konstrukcija jer se isti moraju izvršiti u sušnom periodu, bez zastoja i u što kraćem roku. Ostavljanje otvorenog temeljnog iskopa u periodu intenzivnih padavina može dovesti do ugrožavanja stabilnosti Jadranske magistrale i pokretanja privremeno umirenog klizišta koje je zastupljeno na širem području Ratca.

Članom 3, stav 2, Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone broj 01-1637 od 10.06.2019. godine propisano je da na obrazloženi zahtjev investitora, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, uz prethodnu saglasnost predsjednika Opštine, može donijeti rješenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih radova u razdoblju zabrane, ako se radi o:

- hitnim i interventnim radovima na popravci objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture,

- o nužnim radovima na popravci građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,

- radovima u okviru projekata od interesa za opštinu Bar i državu Crnu Goru,

kao i u drugim izuzetno opravdanim slučajevima.

Luka Bar unutrašnji baner

Posljednje vijesti

Filip
23.02.
Thumbnail Od odbačenog drveta masline dugo već Filip Jovović ručno pravi suvenire i mnoge druge predmete za...
Više u kategorijama: Art  Info  

porez bar me

Jedro 320x250

cerovo

AD Marina Logo

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar