stivv 4

Nema toga ko ne zna za neophodnost održavanja javne higijene i zajedničkih nastojanja da radne aree budu čiste i uredne.

Piše: Anto Baković

Naši sugrađani imaju dobre i zdrave navike, ali nažalost, očigledno i dalje postoje pojedinci koji odlažu otpad nesavjesno, kaže direktor Komunalnog preduzeće Stevo Pejović.

stivv 7

Oni koji bacaju smeće malo u kontejner , malo pored kontejnera kažu : „komunalaci ne rade, a plaćamo skupo“.

stivv 1

Šta to plaćamo,koliko plaćamo, a šta to bacamo u kontejnere i pored njih?

Izgled  kontejnera i prostora pored njih  u radnim areama je u stvari i ogledalo ljudi koji tu rade i odnosa prema drugim ljudima, čistoći i svemu što su elementarni principi zajednice.

stivv 3

Komunalci su danas u vanrednoj akciji očistili dosta veliki prostor.Nije važno koji,radi se o pravilu,

da nema kod nekih ljudi  stida, za dva-tri dana,ako se nastavi kao do sada, sve će ponovo izgledati kao da nije ni čišćeno.

stivv 5

Bahatom ponašanju kraja nema! Ono je bezobzirno, ili se ne zna drugačije. Možda akteri misle da im niko na kraj ne može stati, ili ih nije briga jer ih niko ne opominje i niko ne kažnjava.

Može im se, što bi rekli!

A „može“ li im se stvarno baš tako?!

Pa reklo bi se da „može“ jer građanska solidarnost kod nas je nakaradno shvaćena. Mi štitimo bahate, bezobzirne.

Ne bih ti ja kolegu prijavio, nije to moj posao, neka ga tjera inspekcija,a onda kaže,dok radi u neposrednoj blizini kontejnera , ”vidi” koji smrad oko nas .

I muve " zunzare"  pride.