stipendisti

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Opštine Bar raspisao je konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za studijsku 2019/20. godinu.

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti druge i narednih godina primijenjenih osnovnih i akademskih studija i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište u Opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa;
- su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodnih godina studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9,00;
- nijesu obnovili ni jednu godinu tokom studija;
- nijesu u radnom odnosu;
- nijesu stariji od 25 godina.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Potvrdu o prebivalištu;
3. Potvrdu o upisu godine studija;
4. Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina;
5. Potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;
6. Dokaz da nije u radnom odnosu

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana raspisivanja konkursa.

Prijave se podnose na adresu: Opština Bar - Sekretarijat za kulturu, sport i mlade, Bulevar Revolucije br. 1, sa naznakom: za Konkurs za stipendiranje talentovanih studenata ili na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar.