kisssa

Imajući u vidu hidrometerološku situaciju koju imamo ovih dana a koja se odlikuje velikom količinom padavina i nestabilnim vremenom, ističemo da je prema poslijednjim analizama koje su obavljenje, voda koju isporučujemo potrošačima ispravna za piće i da naši potrošaći ne treba da brinu za njenu ispravnost i kvalitet.


Uprkos nestabilnim vremenskim uslovima, ističemo da stručne službe DOO Vodovod i kanalizacija ulažu značajne napore da sistem vodosnabdijevanja na području naše Opštine funkcioniše na visokom nivou i bude stabilan- kaže se u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor Mladen Đuričić.