bokobran

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova u priobalnom području opštine Bar tokom ovogodišnje ljetnje turističke sezone.

Područje zabrane izvođenja građevinskih radova obuhvata priobalni dio opštine Bar na području Čanja, Sutomora, Zelenog pojasa, Žukotrlice, Topolice I, priobalni pojas od tunela „Ćafe“ do granice sa opštinom Ulcinj, kao i uže jezgro Starog Bara i Vripazara. Odlukom su zabranjeni radovi na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata, na uklanjanju objekata po zahtjevu vlasnika, kao i radovi na raskopavanju javnih površina.

Zabrana se ne odnosi na radove izgradnje lokalnih i državnih objekata od opšteg interesa, te radove koji se odnose na postavljanje, građenje i uklanjanje privremenih objekata.

Period zabrane izvođenja radova počinje 20. jula i trajaće do 20. avgusta 2020. godine.

Izuzetno, ukoliko je potrebna hitna intervencija na popravci određenih objekata komunalne ili druge infrastrukture, kao i građevina zbog čijih oštećenja bi postojala opasnost po život i zdravlje ljudi, ili u drugim opravdanim slučajeva, predsjednik Opštine može donijeti odluku kojom se odobrava izvođenje građevinskih radova u periodu zabrane.

Nadzor nad primjenom ove odluke obavljaće Komunalna policija Opštine Bar, koja će redovno vršiti terenske obilaske na navedenim područjima.

Posljednje vijesti

Thumbnail U luku Bar na tankovanje goriva uplovila “Khalilah”, prva karbonska jahta na svijetu, vrijedna...
Više u kategorijama: More  Info  Sport  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo laminat

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

AD template klikom do plaze 1

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar