proprat 2

U protekla tri dana izbio je veliki broj požara u nepristupačnim dijelovima Crmnice.

proprat 3

Vatrogasci Službe zaštite Opštine Bar , avio jedinice MUP-a Crne Gore, kao I Vazduhoplovna jedinica Vojske CG sa dva hilikoptera stavili su juče kasno po podne pod kontrolu sve požare u Crmnici.

proprat 1

Sluzba zaštite Bar vrši konstantni obilazak Crmnice i u stalnoj je komunikaciji sa mještanima. Na Virpazaru je stacionirano jedno naše dežurno vatrogasno vozilo. - kazao je Amir Muslić, komandir barske Službe zaštite.