mrkojevicca

Glas Mrkojevića  objavio je, kako nezvanično saznaje, da će danas u Opštini Bar biti potpisan sporazum između direktora Uprave za puteve Crne Gore Sava Parače i predsjednika Opštine Bar Dušana Raičevića kojim će se preuzeti obaveza realizacije dva ugovora.

Ugovorom o eksproprijaciji zemljišta Opština Bar preuzima obavezu otkupa zemljišta za potrebe puta i Ugovorom o rekonstrukciji puta kojim se obavezuje Uprava za puteve da izgradi dionicu puta Sv. Ivan – K. Most.

Ovim se realizuje obećanje koje su Mrkojevićima dali ministar saobraćaja Osman Nurković i predsjednik opštine Bar Dušan Raičević.