vargga 2

NVO Mediteranski centar za ekološki monitoring (MedCEM) u saradnji sa ronilačkim klubom “Petrovac” postavila je tokom letnje sezone pet ekoloških vezova na području budućeg zaštićenog područja u moru – Katič.

Vezovi se nalaze ispred plaže u Petrovcu i obilježeni su narandžastom i žutom bojom - narandžasti vezovi namijenjeni su za sidrenje velikih brodova dok su žuti namijenjeni za sidrenje manjih brodova. U okviru druge faze projekta planira se postavljanje dodatnih pet vezova koji će biti u funkciji za sljedeću turističku sezonu.

Postavljeni ekološki vezovi urađeni su u skladu sa propisanim standardima iz ove oblasti. Ekološki vezovi u svijetu prepoznati su kao efikasno sredstvo u cilju eliminisanja negativnog uticaja koje klasično sidrenje ima na podvodni svijet, a posebno na livade morske trave Posidonia oceanica. Za razliku od uobičajenog načina formiranja stalnih vezova za brodove (eng. mooring), gde se na dnu ostavlja teški lanac koji uništava živi svijet u okolini veza, ekološki vezovi napravljeni su tako da se lanac nalazi u gornjem dijelu veza (ispod bove), i na taj način obavlja istovjetnu funkciju kao i lanac koji bi bio instaliran pri dnu, a međubova obezbjeđuje da donji dio veza ni na koji način ne dolazi u dodir sa morskim dnom. (Grafički prikaz principa instalacije, elemenata i varijanti ekoloških vezova dat je u priloženom crtežu)

vargga 3

Morska trava (Posidonia oceanica) zaštićena je brojnim svjetskim, evropskim i državnim zakonima kao prioritetno stanište Mediterana. Nažalost, gotovo isključivo kao posledica ljudskog djelovanja, morska trava izumire širom Mediterana brzinom nezabilježenom u ljudskoj istoriji. Računa se da je ekonomska vrijednost m2 livada morske trave 3 puta veća od vrijednosti koralnih grebena, 10 puta veća od tropskih šuma, 100 puta veća od kopnenih livada.

Područje budućeg zaštićenog područja u moru – Katič karakterišu izuzetno značajne livade morske trave. Zbog intezivnog sidrenja i povlačenja sidara otkidaju se izdanci trave usljed čega livade trpe veliki pritisak.

vargga 5

Postavljeni ekološki vezovi svakako će doprinijeti smanjivanju negativnog uticaja sidrenja i očuvanju ovog važnog morskog staništa. Oni predstavljaju nastavak projekata koje je NVO MedCEM započela u oblasti Katiča još 2013. godine, kada su postavljeni prvi ekološki vezovi na crnogorskom primorju.

vargga 4

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta: “Podrška lokalnim zajednicama u promociji i zaštiti budućeg zaštićenog područja u moru – Katič” koji je finansiran od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme (CEPF) a realizuje ga NVO Green Home u saradnji sa nevladinim organizacijama MedCEM i Crnogorskim društvom ekologa.

Luka Bar unutrašnji baner

Posljednje vijesti

Filip
23.02.
Thumbnail Od odbačenog drveta masline dugo već Filip Jovović ručno pravi suvenire i mnoge druge predmete za...
Više u kategorijama: Art  Info  

porez bar me

Jedro 320x250

cerovo

AD Marina Logo

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar