katič otok

Crnogorsko društvo ekologa završilo je petodnevno terensko istraživanje odraslih jedinki ribe krnje, jednog od simbola budućeg zaštićenog područja u moru – Katič.

Nastavljajući prošlogodišnja terenska istraživanja koja su bila fokusirana na mlađ krnje, ove godine procijenjeno je stanje populacija odraslih jedinki. Po riječima lokalnih ribara i ronilaca, krnja golema postala je jako rijetka u našem moru, što se posebno odnosi na odrasle, starije jedinke (život krnje može biti dug i do 40, 50 godina).

Terensko istraživanje potvrdilo je riječi ribara, ali će precizni rezultati istraživanja biti objavljeni krajem godine. Ipak, treba pomenuti da nije zabrinjavajuća situacija samo u vezi sa krnjom, a možemo je opisati riječima ronilaca koji su učestvovali u istraživanju: ,,More nikada nije bilo ovako pusto''.