REG PROF

Međunarodni naučno-istraživački kamp pod nazivom “Karakterizacija inženjering karstnih vodonosnika” u organizaciji rudarsko- geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Građevinski fakultet Univerziteta CG, Zavod za Geološka istraživanja u CG i JP ‘’Regionalni vodovod Crnogorsko primorje’’ a pod pokroviteljstvom UNESCO-a održaće se u periodu od 27. maja do 5. juna 2018. godine.

Imajući u vidu specifičnost i povezanost terena ovaj naučno istraživački kamp odvijaće se na teritorijama dvije države Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Studijska posjeta Crnoj Gori, između ostalog izvorištu Bolje Sestre i lokalitetu rijeke Spila u Risnu odvijaće se u periodu od 29. do 31. maja.

Grupa 30 eminentnih medjunarodnih eksperata iz oblasti karsta prilikom rada na mapiranju 150 najznačajnijih tačaka karsta u svetu, na mapu je uvrstila i Bolje sestre. Ovo izvorište snabdijeva čitavo Crnogorsko primorje visokokvalitetnom pitkom vodom klase A1 i zasluženo se nalazi na listi 150 najvažnijih kraških izvora sveta (WOKAM) kao dio svjetskog programa hidrogeološkog mapiranja i procjene (WHYMAP).

Profesor Zoran Stevanović ističe : Izazovi zahvata voda u karstu – Bolje sestre uspešni inženjerski poduhvat
Rastvorljive karbonatne i evaporitske stene koje poznajemo i izučavamo pod nazivom karst (krš) zauzimaju oko 15% površine Zemlje, što je i rezultat nedavno okončanog velikog medjunarodnog projekta WOKAM – Svetska karsta karstnih izdani. Na području Mediteranskog basena gde je zahvaljujući Jovanu Cvijiću (1895) i rodjena nauka o karstu – karstologija, prisustvo karbonatnih stena je i značajno veće: u svim planinskim masivima Alpskog orogena (Dinaridi, Apenini, Karpati, Balkanidi, Pindi, Helenidi) ove stene su dominantne ili preovlađujuće u geološkoj građi. Crna Gora uz Kubu, Jamajku i nekoliko ostrvskih zemalja, spada u svetske lidere po površini terena koje zahvataju karstifikovane stene: preko 2/3 njene teritorije je pod karstom.

Tereni karsta se pored prirodnih lepota i “dinamike” odlikuju i mnogim hidrološkim i hidrogeološkim specifičnostima. Dok na površini ovih terena često vlada potpuna oskudica u vodi, u dubini stenske mase mogu biti akumulirane izuzetno velike količine vode visokog kvaliteta. Korišćenje i kontrola ovih vodnih resursa za inženjere i stručnjake u oblasti vodoprivrede, predstavlja veliki izazov i često je potrebno osmisliti i izvesti veoma složena tehnička rešenja. Jedno od takvih je kaptaža na izvorištu Bolje sestre, koja danas obezbeđuje pouzdano snabdevanje vodom celokupnog Crnogorskog primorja i omogućila je njegov turistički i privredni razvoj. Vodozahvat ”Bolje Sestre” tokom poslednjih 25 godina najveći regionalni projekat vodosnabdijevanja koji je izgradjen na Mediteranu i Jugoistočnoj Evropi.

Zoran Stevanović je redovni profesor i Šef Centra za hidrogeologiju karsta na Departmanu za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Konsultant UN organizacija FAO i UNESCO. Predsednik Komisije za karst Svetske asocijacije hidrogeologa (IAH) i potpredsednik Odbora za kras i speleologiju Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je predsednik Srpskog geološkog društva i predsednik Nacionalnog komiteta Unije geoloških nauka (IUGS) za Srbiju. Član Naučnog društva Srbije. Publikovao preko 300 radova, autor i urednik 15 monografija i tri udžbenika.