sol so 15

Solana je prije godinu proglašena Parkom prirode.

Međutim, čija je Ulcinsjka Solana i dalje je pitanje bez odgovora jer je odluka Privrednog suda o tome obustavljena još 2015. da bi se izjasnio Savjet za privatizaciju.

sol so 2

Trenutno je aktuelno izmedju ostalog i pitanje lova na Solani.

sol so 17

Lova na Solani ne može biti jer ima štetan uticaj, što je unijeto i u studiju zaštite koju je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma a usvojila Vlada.

sol so 10

Tražimo još jednom javno sve nadležne institucije da se izjasne jednom zauvijek da li je na Solani dozvoljen lov-kazala je medijima Zenepa Lika.

sol so 13

U medjuvremenu oglasio se i Eurofond iz koga tvrde da zemljište Solane nije državno već privatno vlasništvo akcionara ovog fonda .

foto: arhivski snimci MCP