ploče 2

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je tender za zakup jedne od najprofitabilnijih plaža na crnogorskoj obali - plažu Ploče na rtu Platamuni.

Ploče su se prvi put nakon više od decenije i po našle na tenderu nakon što je nadležni sud  pravosnažnom presudom odbacio tužbu kotorske firme “Piastra“ Nebojše Carevića.

ploče 1

Da podsjetimo na saopštenje JPMD:

Na osnovu sprovedenog javnog tenderskog postupka, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa Nebojšom Carevićem iz Budve, zaključilo ugovor o korišćenju morskog dobra broj:0210-238/4 od 17.03.2003.godine, koji je za predmet imao neizgrađenu obalu u Donjem Grblju, u Krimovici, u zahvatu uvale Platamunu. Ugovor je zaključen 17.03.2003. do 17.03.2006. godine, uz uslov zaključenja Aneksa u roku od 60 dana prije isteka ovog Ugovora, u suprotnom se rok trajanja Ugovora produžava do konačne sudske odluke, što znači da je ugovor bio zaključen uz raskidni uslov.

Carević Nebojša je 2016. godine pokrenuo pred Osnovnim sudom u Kotoru parnični postupak protiv Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za produženje ugovora po osnovu ulaganja. Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru (koja je potvrđena Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020. godine) je okončan sudski postupak na način da je u cjelosti odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca Carević Nebojše. Cijeneći okončanje sudskog postupka, stekle su se pravne pretpostavke i uslovi za objavljivanje javnog poziva za davanje u zakup predmetnog lokaliteta, saglasno opštoj odluci za davanje u zakup djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, a sve u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.

Posljednje vijesti

Thumbnail U luku Bar na tankovanje goriva uplovila “Khalilah”, prva karbonska jahta na svijetu, vrijedna...
Više u kategorijama: More  Info  Sport  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo laminat

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

AD template klikom do plaze 1

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar