Darovi ljubavi

Vojorednja

Nova knjiga Voja B. Vuletića u izdanju Nekazano

Međunarodno udruženje književnih stvaralaca i umjetnika Nekazano objavilo je knjigu poezije “Darovi ljubavi”poznatog javnog i društveno političkog radnika Voja B. Vuletića. Ovo je njegova druga knjiga objavljena u izdavaštvu udruženja Nekazano.
U ime izdavača, Labdu N. Lončar o ovoj knjizi kaže: - “Darovi ljubavi je druga Vojova knjiga koju naše udruženje objavljuje. Zadovoljstvo je veliko a nadam se da će i čitaoce zadovoljiti njegovo britko pero. Vojo sa jednakim žarom piše o ljubavi i dešavanjima u našem društvu. Svjestan prolaznosti i vremena on ne štedi nikoga, pa ni sebe ostavljajući čist i sjajan trag u istoriji Crne Gore i uopšte, u vremenu. Do sada je napisao više knjiga različitog žanra: „Moje selo bratstvo i ja“, šest knjiga poezije: „Vidici i snovi“, „Biserni brijeg“, „Nezaboravi“, „Znak u vremenu“, „Nova svitanja“ i „Jav iz duše“... Onda knjigu anegdota „Bi mu ga rabota“, monografiju „Anđeo osvetnik – Pop Jako Vuletić“. Dvije knjige publicistike: „Priča o Mašanu“, zbirku kolumni „Bezljuđe“. Član je Međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umjetnika Nekazano. Od 2001. godine je u penziji. Ima dva sina i dvoje unučadi. Živi i stvara u Podgorici.Čitaocima je možda poznatija njegova “Knjiga o Mašanu” ili knjiga o Bratstvu Vuletića i istoriji Zete nego njegova ljubavna poezija bašm zbog toga je ovo prilika da se susretnu i sa njom. Nadam se da će nas Vojo i posle ove knjige obradovati sa još jednim svojim djelom, šteta bi bilo da tako ne bude.
Recenziju za ovu knjigu napisao je poznati književnik Slobodan Blažov Đurović koji kaže:” Pesnik – to je vratnica koja se po potrebi otvara i zatvara na izazove vremena. Te dveri mogu da budu od kamena – naoko neosetljive, ali i takve prenose sašaptaje mravlje, zelene mreškaje mahovine na olujnom vetru i mrku turobnost lišaja, koji kao da je prežalio sebe, nalik na zbor staraca koji gataju o pleće, naričuć nad udesom pokoljenja. Pokašto pesnik je vratnica od ljušture školjke – što upija glasanje kitova, hrskanje rakove ljuspe pod meljavom hobotnicine nesitosti, avetinjske sudare vala sa hridima, za plime i jedvačujni odžvon istih za oseke. Ali pesnik može da bude i samo srce školjke, živa mu pulsirajuća drob, što kao tanan seizmograf beleži i najtananije treptaje duše, a kamo li tela. I one čujne za smrtnike, ali i onečujne, koje jedino besmrtnici zalutali među nas, mogu da čuju. Ovi prvi – gavrani su stoletnji – ovi drugi lastavice jednodneva. Ili još bolje – Tiski cvetovi koji su kao te školjke položile droblje svoje ne mareć hoće li sledeći trenutak biti čas poniranja u grobnu tišinu ili vaskrsa. Ne mareć hoće li iko čuti nečuj glasanje unutar zidova ljušture, koja je samo maska privida ravnodušnosti, a zapravo u njoj ko u košnici vri, previre, buja od života.
Ljuštura joj daje privid hladnoće, a zapravo je to pulsirajuća spužva žila, krvi i osebuja. Ova podela nije ni izbliza konačna – može kao lepeza da se širi, u nedogled. Većina pesnika okrenuta je prema vanjskim senzacijama, ali postoje i oni koji se povlače kao ta drob u nutrinu školjke ko da vrše smotru vlastitog sadržaja, introspekciju vlastitog života eda bi čišći, svetiji iskoračili na pozorje bitisanja. Koji ulaze nu raspru s bogom poput Jova iz vlastita nezadovoljstva, osećaja da ma kako i koliko čovek se dizao uzaman je ukoliko duh ne sledi nevidne zapovesti tela, a telo ne prepozna nutarnje šapate duha. Ukoliko su ti parametri u koliziji, balans našeg poistovećenja s božanskim treptajima je narušen, i mi postajemo pružena ruka u prazno, koju ne prihvata ni ljudsko ni božansko, lebdimo na sredokraći između želje i ostvarenja, bića i ništavila, molitve i praznoverja.
Kojoj je od ovih vratnica najbliža Vojinova lirska žica? I njegovo pesničko vjeruju ? I kad naoko izgleda da je od kamena – ona pulsira drobovljem školjke – čuje i jedvačujno, vidi i neviđeno, spoljašnost privid je samo.
Ali i poput mahovine i lišaja osluškuje marširanje mravlje čete nad glavom, fijuke vetra s večeri i zlokobnu tišinu noći. Pesnik je kao ljuspom ograđen od marševskog koraka doba, što srlja u propast, u ime neke više čovečnosti i humanosti, vlastodržaca čiji on jezik i pored najbolje volje ne razume. Stoga naš pesnik spominje saplitanje ’u mrežu vremena’ gde je kakav – takav izlaz glas voljene koji ’dopire iz daljine’ („Čujem tvoj glas“) – budeć čeznju u njegovom srcu – školjci otvorenoj za bruj tišine nečujan za grubo uho sveta uronjena u samodovoljnost i letargiju. Pulsari svetine nisu što i tanani pulsari pesnika koji u mikrokozmu vidi makrokozam, u slabašnom talasu u plićini, čuje grmljavu talasa u dubini. Vuletić je pesnik cesarićevske nostalgične lire, što se ko zna kada i zašto oglasila, ne mogavši da podnese toliku nahrupu stvarnosti u belu nevestinsku ložnicu sanja, u znatnih pesnika, kojima Vojin besumnje pripada.“

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar