Potpresjednik opštine i gradski menadžer posjetili preduzeće Komunalne djelatnosti

stevo sast

Potpredsjednik Opstine Bar Stevo Novaković i Gradski menadžer Ćazim Alković obišli su danas Javno preduzeće Komunalne djelatnosti.

U dugom i otvorenom razgovoru sa predsjednikom Odbora direktora Boškom Kovačevićem i Izvršnim direktorom Stevom Pejovićem upoznali su se sa trenutnim načinom funkcionisanja preduzeća, ali i sa svim izazovima sa kojima se susrijeće.

Potpredsjednik Novaković je kao jednu od najvažnijih tema istakao status zakupaca tezgi na Buvljoj pijaci, upoznao predstavnike Komunalnog preduzeća sa zahtjevima i očekivanjima zakupaca tezgi na ovoj lokaciji i izrazio uvjerenje da je moguće naći najbolje rješenje za sve. Uvažavajući potrebe ljudi koji su kao i cjelokupna privreda Crne Gore doživjeli direktnu štetu usled pandemije Corona virusa, a sve u cilju traženja adekvatnog rješenja, okupljeni predstavnici Opštine i Društva bili su saglasni da je neophodno napraviti u skorijoj budućnosti sastanak na koji će biti pozvani i predstavnici zakupaca.

Gradski menadžer Alković je upoznao predsjednika Odbora direktora Kovačevića i Izvršnog direktora Pejovića sa problemom rasvjete na lokalitetu Pečurica i dobio uvjerenje da će problem biti riješen u najkraćem roku.

Predsjednik Odbora direktora je izrazio potrebu za što tješnjom saradnjom Grada kao osnivača i samog Društva i da je to princip na kojem treba istrajati ne samo u kontekstu rješenja tekućih problema već i uopšte.

Svakako jedna od važnih tema o kojoj se razgovaralo je i priprema nove turističke sezone, gdje su predstavnici Opštine informisani o brojnim aktivnostima koje sprovode Komunalne djelatnosti na terenu, kao i o planiram potezima.

Svi prisutni su istakli da su ovakvi sastanci potrebni i u narednom periodu, tako da su definisani i pravci buduće saradnje.

auto klime bakovic 1