CG: Potrošačka korpa 656,9 eura

verdura

Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori za jun iznosi 656,9 eura , od toga izdaci za hranu i bezalkoholna pića 283,9 eura, a izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 373 eura.

Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge, kojom se omogućava održavanje života i radne sposobnosti članova domaćinstva.

Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine u kilogramima za četvoročlano domaćinstvo.

auto klime bakovic 1