Saopštenje za javnost iz AD Luka Bar

Slađana Perišić LB

Odbor direktora “Luka Bar” AD je na danas održanoj sjednici razriješio dužnosti dosadašnjeg izvršnog direktora “Luka Bar” AD Vladana Vučelića, saglasno čl.174 st.3 Zakona o privrednim društvima.

Odbor direktora je cijeneći rezultate koje Luka u kontinuitetu ostvaruje, posebno one u vremenu kovid krize i dosadašnju korektnu saradnju zahvalio g.dinu Vučeliću na datom doprinosu.

Za vršioca dužnosti izvršnog direktora imenovan je, saglasno Statutu Društva, dr Deda Đelović, dosadašnji pomoćnik Izvršnog direktora.

Imajući u vidu značaj kompanije Luka Bar, izbor izvršnog direktora “Luka Bar” AD realizovaće se putem javnog konkursa, u najkraćem roku.

Odbor direktora je, uz navedeno, razmatrao i druga značajna pitanja za rad i poslovanje Društva. Usvojen je Izvještaj o poslovanju za šest mjeseci tekuće godine, koji ohrabruje da će i zacrtani Biznis plan u potpunosti biti realizovan do kraja godine. Na polugodišnjem nivou ostvaren je pretovar od 514.353 t, prihod od 4.960.369 e, i ostvaren pozitivan rezultat od 93.967,00 e. Upravo ovi uzlazni pokazatelji u odnosu na prvi kvartal koji se na luku dominantno i neminovno odrazio zbog zastoja u odnosima drugih kompanija (Uniprom-Montecargo) direktno vezanim sa Lukom, je potvrda da se povećava pretovar raznih tereta što će još značajnije doći do izražaja realizacijom novih ugovora u periodu do kraja godine i biti ilustrovano u narednim kvartalnim izvještajima.
Odbor direktora je razmatrao i brojna druga pitanja iz svoje nadležnosti, saopštila je za javnost predsjednica Odbora direkora Slađana Perišić ,dipl.menadžer

auto klime bakovic 1

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

morsko dobro

Logo MPF

tobar