Menadžment „Luke Bar“AD reaguje na navode medija o švercu narkotika preko Luke Bar

luka uprava

Reagovanje menadžmenta „Luke Bar“ AD prenosimo integralno.

Navode medija o švercu narkotika u paketima banana u kojima se pominje ime Luka Bar, u tom kontekstu tumačimo kao nedovoljnu novinarsku upućenost i nespremnost razgraničenja uloge „Luka Bar“ AD, kao Operatora Slobodne zone Luke Bar, sa jedne, odnosno privrednog društva koje obavlja djelatnost pretovara i skladištenja tereta na dijelu teritorije Luke Bar kao infrastrukture, sa druge strane, kao i u domenu nadležnosti Luke. Na ovaj način se krši etički kodeks novinarstva, a ovakav vid izvještavanja narušava ugled Luke. Ne ulazeći u motive objavljivanja ovakvih navoda, a u cilju tačnog informisanja, Menadžment „Luka Bar“ AD upoznaje javnost o sledećem:

Rad u režimu Slobodne zone, upravljanje zonom i obavljanje privrednih djelatnosti u Slobodnoj zoni uređen je na osnovu ovlašćenja shodno Zakonu o slobodnim zonama, opštim pravilima koja predstavljaju internu regulativu Slobodne zone i čine sastavni dio ugovora o obavljanju djelatnosti u zoni koji Luka zaključi sa pojedinim korisnikom. Budući da je „Luka Bar“ AD operator u okviru Slobodne zone, opštim pravilima je regulisan postupak i uslovi za obavljanje djelatnosti kao i nadležnosti u okviru rada u Slobodnoj zoni. Na području Slobodne zone postoje dva koncesionara „Luka Bar“AD i „Port of Adria“ AD, koji obavljaju djelatnost pretovara i skladištenja tereta shodno Zakonu o lukama.

Kako postoje razgraničenja u dijelu prostora, tako postoje razgraničenja i u dijelu operatora i njihovih nadležnosti nad robom, kontrole robe, obezbjeđenja i same nadležnosti u okviru Slobodne zone. Shodno navodima iz medija da se preko Luke Bar vrši pretovar narkotika, upoznajemo javnost o načinu pretovara i skladištenja banana, na osnovu čega je u sredstvima javnog informisanja iznijeto da je sumnjiv teret izašao preko Luke Bar, a ovim se grubo nanijela šteta reputaciji „Luka Bar“ AD.

Budući da kontejnerski terminal nije u sastavu „Luka Bar“ AD, pa samim tim pretovar kontejnera sa bananama se ne odvija preko naše kompanije, već to radi drugi koncesionar na lučkom području, neophodno istaći da navedenu robu nije pretovarala naša kompanija, niti imamo ovlašćenja da vrši kontrolu nad robom, već mjere sprovođenja nadzora vrši Uprava prihoda i carina preko svoje ispostave u okviru Slobodne zone. Ovim naglašavamo da roba koja uđe u luku, u istom ne determiniše „Luka Bar“ AD kao nosioca posla i nadležnosti za određenu robu. Sa bezbjedonosnog aspekta ulaska i izlaska robe sa područja Slobodne zone, na glavnoj kapiji luke, pored lučkog obezbjeđenja nadležan je i službenik granične policije, službenik Uprave prihoda i carina, Carinarnica Bar. Dio koji se odnosi na kontrolu robe, isključivo je u nadležnosti Uprave prihoda i carina Bar. „Luka Bar“ AD nema ovlašćenja da skida carinske plombe na kamionima i drugim prevoznim sredstvima, jer bi to predstavljalo krivično djelo. 

„Luka Bar“ AD u okviru obavljanja svoje djelatnosti i nadležnosti nad robama poštuje zakonom predviđene mjere, štiti sopstvene i interese komitenata, a doprinosom koji daje na domaćem i međunarodnom tržištu, služi kao primjer uspješnog poslovanja i profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu.

Prema tome, sa indignacijom odbacujemo kao netačne, neistinite i tendeciozne navode iz kojih se stvara sasvim neosnovana sumnja, koja nije utemeljena na bilo kom dokazu i/ili činjenici da je „Luka Bar“ AD učinila bilo što u suprotnosti sa zakonom.

Česta je pojava u domenu izvještavanja medija o određenim nepravilnostima ili negativnim pojavama u okviru sveukpnog prostora Luke u okviru kojeg posluju i ostali operateri, sa aspekta vizuelnog indetiteta Luke u fokus prikazuje Upravna zgrada „Luka Bar“ AD i ostali objekti naše kompanije, pa ovim putem upozoravamo da ćemo ubuduće preduzeti mjere u skladu sa Zakonom prema svim medijima koji krše pravo na reputaciju i poslovni ugled koju imamo na domaćem i međunarodnom tržištu.

Zaključujemo, budući da članci i saopštenja u medijima sadrže maliciozne i neistinite navode, koji se protive pravilima novinarske struke, “da se prije objavljivanja informacija o određenom događaju, pojavi i/ili ličnosti, sa dužnom novinarskom pažnjom provjeri njeno porijeklo, istinitost i potpunost”(čl.31 Zakona o medijima), a direktno na štetu ugleda naše kompanije, bićemo prinuđeni, ukoliko bi se i ubuduće postupalo na isti ili sličan način, da pokrenemo odgovarajući postupak pred nadležnim sudskim organima, shodno odredbama Zakona o medijima(Sl.list CG br.82/20, čl.24.25,39-stav 1 i 2 i čl.40). 

 

 

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar