U utorak sjednica SO Bar

optina AVI SO 

VI (šesta) sjednica Skupštine opštine Bar sazvana je za (utorak) 28.03.2023. godine.

Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 10,00 časova
Predsjednik Skupštine Branislav Nenezić za sjednicu predlažio je sljedeći dnevni red:

1. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja
2. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju dva člana Odbora za izbor i imenovanja
3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU “Kulturni centar” Bar o razrješenju direktora
4. Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera, lica koja imenuje Skupština i lokalnih službenika i namještenika u organima i službama lokalne uprave Opštine Bar
5. Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
6. Informacija o izvršenoj analizi opravdanosti predloženih saobraćajnih rješenja, saglasno Zaključku Skupštine opštine Bar broj 030-016/22-674 od 29.12.2022.godine
7. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta “Maljevik”, shodno Zaključku SO Bar, br. 030-016/22-637 od 28.12.2022.godine
8. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar
9. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Bar (“Sl.list CG-opštinski propisi”, br. 46/16)

 

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar