Društvo prijatelja Kine javlja...

SLIKE 5

Piše: Samir Hadžić

SLIKA 1

Delegacija Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore je prva zvanična delegeacija iz oblasti civilne diplomatije koja je posjetila Kinu nakon pandemije CORONA virusa. Na poziv Šangajske Asoocijacije prijateljstva sa inostranim zemljama, sa kojom Društvo sarađuje punih 15 godina predstavnici Društva boravili su u Šangaju od 5 do 13 maja.

Tokom posjete realizovan je najznačajniji projekat iz oblasti medijske saradnje. Potpisan je Memorandum o saradnji između Šangajske medijske grupe i Nacionalnog javnog servisa, koji predviđa medijsku razmjenu. Novi menadžment javnog servisa je bio efikasan i nakon 6 godina čekanja ovaj projekat je konačno započet. Društvo je u ulozi medijatora preuzelo odgovornost i obaveze, koje su definisane Memorandum između Društva i RTCG. Mjesec dana nakon potpisivanja ispunili smo ono što smo i obećali, tako da smo ponosni na ugled i kredibilitet koje Društvo ima.
Kada je u pitanju kulturna razmjena posjetili smo Biblioteku grada Šangaja i razgovarali o implementaciji projekta „Window of Shanghai“, forma kulturno informativnog centra koja će u saradnji sa jednom od crnogroskih biblioteka ostvarivati međunarodnu razmjenu. U neformalnim razgovorima sa novom upravom Glavnog grada, naišli smo na otovrena vrata i interesovanje. Takođe ovaj projekat je bio na čekanju nekih 8 godina. Očekujemo da u rekordnom roku povežemo ove dvije biblioteke i do kraja godine svečano otvorimo „Window of Shanghai“.

SLIKA 4

Oba projekta gore navedena su komaptibilna i značajna za povezivanje dva naroda i njihovo bolje razumjevanje, kao i kultura, tradicije i običaja. Posebno je bitna naučno istraživačka misao koja će pomoći istraživačima da dodju do značajne literature.

Kada je u pitanju poslovna saradnja, imali smo sadržajne razgovore u Privrednoj komori grada Šangaja, Komori za uvoz i izvoz, Agenciji za uvoz i izvoz, Stalno otvorenom sajmu za uvoz, i razgovore sa dvije značajne Šangajske kompanije. Glavna tema je bio izvoz crngorskog vina, nastup na Šangajskom tržištu, ispunjavanje svih kriterijuma i standarda za plasman vina, i dugoročni nastup našeg vina na šangajskom tržištu. Moramo istaći da su naši kineski prijatelji širom otvorili vrata i predstavili nam procedure i uslove koji su bitni da bi ovaj projekat koji je od opšteg javnog interesa i bio bi organizovan, transparentno sistemski i dugoročno. Formirali smo tim u Crnoj Gori koji je već počeo da radi na ovom projektu i veliki smo optimisti. Društvo igra glavnu ulogu u ovom poslu iz razloga zaštite naionalog interesa Crne Gore, transparentnosti posla i dobijanja podrške od institucija Šangajske Vlade. Želimo da od početka stvari budu postavljenje tako da i država i javni i privatni sektor daju prioritet ovom projektu. Ovo je projekat koji može promjeniti mnoge stvari u Crnoj Gori i datu šansu razvoju vinske industrije.

Pored vina razgovarali smo o uspostavljanju poljoprivrednog HUB-a u Crnoj Gori koji bi naučno tehnoločki bio podržan od strane Šangajske privredne komore. Govorimo o proizvodnji organske i biološki čiste hrane. Društvo je pripremilo nacrt Memoranduma koji treba da potpišemo sa Ministarstvom poljoprivrede i sa tri Opštine Danilovgrad, Tuzi i Zeta. Radimo na definisanju katastra poljoprivrednog zemljišta, gdje ćemo predložoiti državi da ga zaštiti od dalje urbanizacije i kao isključivu namjenu definiše poljoprivredu. Mi ćemo sve svoje kapacitete uložiti na formiranje poljoprovrednog HUB-a u ove tri opštine, i zajedno sa kineskim partnerima krenuti u izradu strategije. Cilj je koristeći prirodu i njene uslove kao i savremenu tehnološku opremu koja radi na principu zelene energije očuvati biološki čistu vrijednost finalnih proizvoda.

SLIKA 3

Takođe veoma bitna je saradnja u oblasti medicine. S bozirom da su Opština Bar i Šangajski distrikt Hongkou pobratimi, kao i da je sjedište Društva u Baru, pripremili smo povezivanje Barske bolnoice i jedne od Šangajskih koja koristi savremene tehnologije u oblasti liječenja sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Cijenimo da je ovo jako bitno za Barsku bolnicu iz dva razloga. Prvi je pad povjerenja nakon pandemije Corona virusa a drugi je podizanje nivoa zananja i opremljenosti iste kako bi u budućnosti bila prepoznata kao brilijantna zdravstvena ustanova za liječenje odeređenih bolesti, posebno bolesti koji će biti izazov u budućnosti.

SLIKA 22

Jedan od najbitnijih momenata tokom posjete bili su razgovori na Šangajskom institutu za međunarodne studije. Jednom od najbitnijih „Think-Thank“-ova na svijetu. Još jednom smo dobili podršku na našem evropskom i evroatlanskom putu. Društvo je predložilo da zajedički radimo na jednom jako bitnom projektu a to je „Platforma za evropeizaciju bilateralnih odnosa između NR Kine i Crne Gore“. Cilj je da otklonimo pritisak o „navodnom uticaju Kine“ i da stvorimo nove šanse i mogućnosti za produbljivanje odnosa između dvije zemlje. Posebno nas raduje izjava novoizabranog predsjdnika Jakova Milatovića da je Kina jedan od prioriteta spoljne poltike Crne Gore. Time dokazujemo da nam je bitno jedinsto na svim poljima kako obezbjedili prosperitet Crne Gore. Ovom prilikom posebnu zahvalnost dugujemo novoimenovanom Ambasadru NR Kine u Crnoj Gori, NJ.E, Fan Kunu i njegovom timu koji dao snažan doprinos u organoizaciji ove posjete.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar