Za Maljevik vrijeme nije stalo

aleksandar lekic pzp

Stav: Aleksandar Lekić, OO PzP Bar

Umjesto broja gostiju, koji je projekat hotelsko-turističkog kompleksa na Meljeviku trebao da donese, danas brojimo međusobne privredne sporove između opštine Bar i investitora.
Riječ je o projektu koji kasni više od 15 godina, a koji je trebao da obezbijedi nova radna mjesta, rast prihoda opštine po osnovu turizma, kao i rast značaja našega grada, ali i Crne Gore kao nove turističke destinacije. Na Maljeviku danas vidimo ledinu, prazninu kao spomen na prazna i neostvarena obećanja bivše Vlade.
Još od 2007 godine, kada je investitor Sonuba Montenegro kupio zemljište na Maljeviku do danas, suočili smo se sa brojnim problemima, od onih sa investitorom koji nije ispunajvao svoje obaveze iz ugovora, preko administrativno-pravnih problema, koje je bilo potrebno na vrijeme riješavati, a što je kasnije rezultiralo brojnim privrednim sporovima.
U vezi realizacije ove investicije, koju je bivša Vlada DPS-a nazivala investicijom vijeka, postojalo je prvo obećanje da će radovi biti završeni 2012 godine, a zatim do kraja 2013 godine. Posljednje obećanje, od strane aktuelnog predsjednika opštine Bar podrazumijevalo je da će potpisani Sporazum sa investitorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza, potpisan 2019 godine, značiti izlazak iz ovih problema. Ocjena Pokreta za promjene da je ovaj Sporazum bio štetan po opštinu se pokazala ispravnom. Nakon više od tri godine od potpisivanja sporazuma nisu ostvareni značajniji pomaci. Još uvijek nije započeta izgradnja hotelskog kompleksa, a opština je potpisivanjem ovog sporazuma odložila naplatu svojih potraživanja u iznosu od preko devet miliona eura.
Vlada svih ovih godina nije uradila ništa, ili veoma malo, u pogledu toga da se ispune svi prethodni preduslovi, kao što su pitanja eksproprijacije zemljišta, izrada kvalitetnog prostornog plana i njene razrade, elektro-energetske, hodrotehničke i putne infrastrukture i slično. Sama prodaja zemljišta na Maljeviku 2007 godine za 32.518.560 eur, koje do danas nije valorizovano na pravi način, predstavlja jedan od većih promašaja investicione politike bivše Vlade i nedostatka vizije i znanja o načinu valorizacije prirodnih resursa.
Zato su nam potrebne promjene. Zato nam je potrebna ozbiljna, reformska Vlada sa jasno definisanim mjerama i vizijom razvoja države.
Pokret za promjene svojim izbornim programom koji sadrži više potrebnih mjera predviđa:
• unaprijeđenje poslovnog ambijenta i investicione klime, odnosno stvaranje ekonomskog okvira pogodnog za investicije, priliv zdravog novca i otvaranje novih radnih mjesta.
• izradu kvalitetnog prostornog plana,
• moderan saobraćajni sistem kao preduslov razvoju turizma,
• održivi razvoj turizma uz optimalno korišćenje prirodnih resursa i očuvanje ekoloških procesa i prirodne baštine.
Vjerujemo da su promjene moguće i da je došlo vrijeme da se donesu ispravne odluke!
Zato Pokret za promjene! Prvo Crna Gora! Broj 8! Reforme za spas zemlje!

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar