Opština Bar: besplatan prevoz za sve učenike!

opsstin 

Odgovoran odnos lokalne uprave prema obrazovanju.

Povodom početka školske 2023/2024. godine, Opština Bar je, kao odgovorna lokalna uprava, dodijelia namjenska budžetska sredstva za poboljšanje uslova rada u školama u iznosu od 25.000 eura. Ove godine sredstva su, osim svim osnovnim školama, dodijeljena i srednjoškolskim obrazovnim ustanovama čime se još jednom potvrđuju nastojanja Opštine da bude pouzdan partner institucijama vaspitanja i obrazovanja, a u cilju stvaranja stvaranja što boljih uslova za rast i razvoj djece i mladih.

Iako to nije u njenoj direktnoj nadležnosti, Opština je u prethodne dvije godine izdvojila 50.000 eura za ovu svrhu i to je, shodno istraživanjima, najveći iznos sredstava koji je neka od crnogorskih lokalnih samouprava opredijelila za te namjene.

Ovim intervencijama u oblasti obrazovanja, kao posebno važnog segmenta za razvoj i napredak cijelog društva, lokalna uprave teži da pruži doprinos poboljšanju školske infrastrukture, realizaciji obrazovnih programa i sveukupno boljim uslovima rada za prosvjetne radnike, ali i za đake koji svojim rezultatima nesumnjivo opravdavaju ova nastojanja.

U cilju efikasnijeg i olakšanog obrazovnog procesa, Opština Bar i ove godine obezbjeđuje besplatan prevoz za sve učenike barskih škola za šta je budžetom za 2023. godinu opredijeljeno oko 250.000 eura, od čega 80.000 za prevoz učenika sa područja Mrkojevića, kao mjesta koje se nalazi na velikoj udaljenosti od užeg gradskog jezgra.

Kao još jedan vid doprinosa ovoj oblasti i vrednovanja uspjeha barskih đaka, Opština svake godine nagrađuje najbolje učenike osnovnih i srednjih škola kroz dodjelu diplome „Luča“ , te obezbjeđuje stipendiranje najuspješnijih barskih studenata koji postižu izvanredne rezultate kako kroz školovanje, tako i kroz druge društvene aktivnosti.

Cijeneći značaj ove oblasti, lokalna uprava će i u budućnosti nastojati da, u mjeri mogućeg, pruža podršku poboljšanju i razvoju obrazovanja i stvaranju boljih uslova u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine.

Uz želje da ovo bude godina novih znanja i otkrića, da sa lakoćom savladaju školske obaveze, a sa radošću stiču nova iskustva, Opština Bar svim đacima, ali i nastavnicima i roditeljima želi srećan početak nove školske godine saopšteno je iz Opštine Bar.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar