Otmica vazduhoplova!

sranje

Pripadnici PTJ uz druge činioce uspješno sproveli vježbu.

Na osnovu odluke Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, 15. septembra je na Aerodromu Podgorica održana Metodsko pokazna vježba „Otmica vazduhoplova”.
Nakon više mjeseci priprema, u organizaciji Uprave policije – Sektora policije posebne namjene - Protivterorističke jedinice i Sektora granične policije, zatim Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, ANB-a, Aerodroma Podgorica, To Montenegra i SMATSA, u cilju uvježbavanja i provjere sistema obavještavanja i koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i institucija, provjera kvaliteta donesene zakonske regulative, planova i procedura u slučaju otmice, kao i testiranje objekata/opreme za krizni menadžment i aerodromskog centra za krizne situacije, realizovana je metodsko pokazna vježba „Otmica vazduhoplova“.
Crna Gora je jedna od rijetkih država u regionu koja ove vježbe organizuje u redovnim vremenskim intervalima, pokazujući i na taj način da prednjači u kvalitetu sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva i da ispunjava sve svoje međunarodne obaveze u ovoj oblasti.
Uspješno sprovedena vježba dokazuje zašto je Crna Gora dio sistema “One Stop Security” sa EU, odnosno zašto je prva u regionu porepoznata od strane Evropske komisije kao država sa ekvivalentnim mjerama u odnosu na bezbjednost civilnog vazduhoplovstva.
Odluka o održavanju vježbe donijeta je u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, usvojenom od strane Vlade, a koji predviđa da se ove vježbe izvode najmanje jednom u tri godine. Za potrebu organizovanja vježbe, kao najsloženijeg oblika nezakonitog ometanja, Nacionalni odbor je formirao radnu grupu koja je pripremila predlog scenarija vježbe.
Održavanje ovih vježbi je obaveza koja proizilazi i iz članstva Crne Gore u međunarodnim organizacijama civilnog vazduhoplovstva - ICAO i ECAC, odnosno poštovanja odredbi Aneksa 17 Čikaške konvencije i odredbi ECAC.Doc 30.
Osim organizatora, doprinos u realizaciji pružili su Policijska akademija Danilovgrad, Montenegro Airlines i Jugopetrol AD.
TIM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar