Bar: pojačane kontrole upotrebe zaštitnih maski

buskovic cb pred

Ovlašćena službena lica CB Bar, u saradnji sa službenicima Uprave za inspekcijske poslove i službenicima Komunalne policije opštine Bar, preventivno su djelovali danas i upozoravali gradjane na poštovanje mjera zaštite od Kovida.

U akciji opomenuli su 79 gradjana, ali su preduzeli i represivne mjere tamo gde je to bilo neophodno.

Izvršena je kontrola 72 ugostiteljska objekta i objekata privrednih društava sa uslužnim djelatnostima.

U saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove i Komunalnom policijom, u narednom periodu pojačaće se kontrola poštovanja mjera Ministarstva zdravlja kako na javnim mjestima tako i u objektima, a pored preventivnih, preduzimaće se i represivne mjere, kazao je koordinator aktivnosti na terenu komandir stanice policije CB Bar Predrag Buskovic.

auto klime bakovic 1