Fotografija Danilo Radoman

U cilju promocije i boljeg upoznavanja privrednika, lokalnih uprava, javnih službi i javnosti uopšte o značaju implementacije principa kvaliteta i međunarodnih standarda kao podrške u upravljanju organizacijom i unapređenju konkurentnosti, pri Koordinacionom odboru za kvalitet Privredne komore Crne Gore oformljeno je Savjetodavno tijelo za implementaciju i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom.

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar