O politici rodne ravnopravnosti i prava žena...

sladjana pečurica 1

Piše: Slađana Pečurica, ekonomistkinja

Politika žena u Crnoj Gori i njihovo učešće u javnoj sferi života nije dovoljno zaživljela, jer perspektiva rodne ravnopravnosti i prava žena za učešće u svim oblastima, kao što su politika, novinarstvo, nacionalna bezbjednost, vanjski poslovi, civilno društvo , kultura i sport - u donošenju odluka političkog i javnog života na tržištu rada, nije dovoljno osposobljena da bi se gradila na povećanju zastupljenosti žena na lokalnom i državnom nivou, koje bi bile najvredniji organizacijski resurs, da bi se došlo do suštinske promjene uticaja žena i njihove veće orjentisanosti ka formiranju moći ženskih portfelja za afirmaciju učešća i odlučivanja žena na visokim funkcijama nadležnostima u oblastima finansija i upravljačkim pozicijama u rukovodećim preduzećima, kako bi trendovi napredka ulivali nadu boljeg zalaganja žena.


Kao opšte pravilo, veliku prepreku zastupljenosti žena i njihovo kočenje za diskusovanjem o problemima, je tendencija da političarke moraju imati mnogo bolju biografiju i akademske kvalifikacije, za razliku od muškaraca i borbe protiv razlika u platama i ravnoteže u donošenju mjera u sprovođenju ciljeva strategija, koje nisu usklađene na osnaživanju žena i njihove povećanosti na prioritetni područjima, jer nema konzinstentne želje da žene imaju ravnopravnu poziciju - da sa svojim vrijednostima, stavovima i hrabrostima nešto mijenjaju, nego moraju da čekaju i da se nadaju, da bi im neki uticajan muški član partije "omogućio" prosperitet i dalji napredak u usavršavanju u tim profesijama, zašto su zasigurno i same sposobne sa svojom borbenošću i aganžmanom da rade u svojoj struci , putem znanja, obrazovanja i sposobnostima, a ne preko protekcija da bi napredovale na ključnim mjestima odlučivanja, te se mora kreirati informacioni sistem sa bazom podataka o stručnoj sposobnosti i stepenu obazovanja, kao i to kako se završio i da li ima taj fakultet licencu akademskih studija i da se prioritetno krene u realizaciji zapošljavnja putem vladavine prava i institucionalne kontrole, koje bi sprovelo proces korporativnog upravljanja i zapošljavanja žena zasnovano na principima profesionalnog znanja.


Zato, neravnopravnost treba biti iskorijenjena, da bi se postigao bitan napredak u području položaja žena , koje su nedovoljno zastupljene na položajima odlučivanja političkih partija, u sudskoj vlasti, u Evropskoj komisiji( za publikacije), Resursa za finansije i tržište rada, da bi rodna ravnopravnost kao u EU, bila ključno područje obuhvaćeno strategijom i finansirano finansijskim sredstvima EU, kako bi žene radile, usavršavale svoja znanja , iskustva i vještine, pa napredovale i gradile svoju karijeru sa socijalnom i zdrastvenom zaštitom , radom i obrazovanjem da bi pravile bolje rezultate za bolji položaj žena.
Imajući ovo u vidu, u CG je preko 33000 žena bez posla, jer njihove ambicije i karijere , često su malog značaja i nema ih na ključnim mjestima odlučivanja, a ispod 30 % ih je u poslaničkim klupama.
Prema tome, zapošljavanje , napredovanje i podsticanje žena da izgrade svoju karijeru, putem obuka, sastanaka i konferencija, poboljšale bi njihove sposobnosti da učestvuju u događajima sa pozicijom odlučivanja kroz napredovanjem na poslu, sa postavljanjem ciljeva , kako bi radile na sebi i dodatno se usavršavale ka uspješnoj karijeri.S tim u vezi, tako zauzeti položaj može stvoriti mnoge šanse za priznanja i nagrade, kroz talente i sposobnosti sa uklonjivanjem prepreka , da bi izvršili promjene- pouzdano i promišljeno.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar