Zoran Vujadinov Lakušić: Vodoizvorište moramo zaštititi

 lakusic reg

Dovedeno u pitanje dalje funkcionisanje Regionalnog vodovoda!

Regionalni vodovod u dužem vremenskom periodu nailazi na opstrukcije u svom radu, što je poznato i široj javnosti. Najnovija je odbijanje Uprave za vode da da saglasnost o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište Bolje sestre, zbog čega je dovedeno u pitanje dalje funkcionisanje Regionalnog vodovoda. Naime, vodnu dozvolu koju je izdala prije deset godina Uprava za vode prestaje da važi 13. novembra 2023. godine, a da bi se nova izdala potrebno je da se utvrde nove zone sanitarne zaštite.
Regionalni vodovod je predao urednu dokumentaciju zasnovanu na naučnim činjenicama, umjesto da izda saglasnost na naše zaprepašćenje Uprava za vode formirala je svoj tim gle čuda od pet članova, u kojem se nalaze tri člana koja tvrde da eksplotacija šljunka nema uticaja na izdašnost izvorišta Bolje sestre. Jasno je u startu i laiku da naučno utvrđene zone sanitarne zaštite od strane Regionalnog vodovoda neće biti prihvaćene od strane „stručnog“ tima i da je u ovom slučaju Uprava za vode zanemarila javni interes. Shodno tome otvoriće se prostor za nastavak dalje nelegalne eksplatacije šljunka u koritu rijeke Morače, nad kojom je izvršen ekocid ogromnih razmjera.
Ubrzo će biti jasno široj javnosti koje u ovom slučaju radio u javnom interesu a ko za šljunkarsku mafiju, koja je devastirala korito rijeke Morače.
Cijeneći da je za održivo upravljanje infrastrukturnim sistemom, od kojeg zavisi uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, prije svega javni interes, vodilo se računa da se već od faze projektovanja angažuje što širi krug eksperata iz svih inženjerskih oblasti. U tom smislu su se, nakon sprovođenja zakonom definisanih procedura, sklapali ugovori sa specijalizovanim firmama, ali i pojedinačnim ekspertima
prilikom se vodilo računa da se postigne optimalan odnos između kvaliteta i cijene koštanja ponuđenih usluga. U tom smislu je u dosadašnjem višedecenijskom poslovanju sklopljeno više desetina ugovora za nabavku usluga istraživanja, projektovanja i drugih usluga koje su značajno doprinijele uspješnom radu Društva, pri čemu je jedan od kriterijuma u ocjeni ponuda bilo i prethodno iskustvo u sličnim uslugama, te poznavanje lokalnih prilika. Dakle, prilikom nabavke usluga, Društvo se prevashodno vodilo poštovanjem zakonskih propisa, uz postavljanje kriterijuma na način da se postigne adekvatan odnos između kvaliteta i cijene koštanja, kao što je to urađeno i kada je tokom razvojne faze projekta sa gospodinom Mihailom Burićem sklopljen ugovor o konsultantskim uslugama.
Tenderske procedure koje su zakonom definisane su uvijek uredno prolazile naknadne kontrole, napominjemo da je često ugovarana saradnja sa institucijama (a samim tim i ekspertima) iz Crne Gore, kao što Zavod za hidro meteorologiju i seizmologiju, Zavod za geologiju Crne Gore, Građevinski i drugi fakulteti Univerziteta Crne Gore itd. Tako je bilo i u okviru aktivnosti koje su sprovođene za potrebe utvrđivanja razloga pada izdašnosti izvorišta, bilo da su te aktivnosti finansirane iz sopstvenih izvora, putem IPA aplikacija ili u saradnji sa EBRD.
Predmetne aktivnosti su rezultirale angažmanom konsultantskih firmi koje su u svojem timu angažovali kako inostrane tako i eksperte iz Crne Gore (među kojima se nalaze i profesori Univerzitetu Crne Gore). Dakle, u našem Društvu postoji jasan stav i strateško opredjeljenje da je za uspješno rješavanje izazova, posebno tako komplikovanih kao pad izdašnosti izvorišta, neophodan angažman eksperata koji su upoznati sa lokalnim prilikama, što je i osnovni razlog raspisivanja tendera da pomenutim kriterijuma.
Kada su u pitanju rezultati studije Monitoring i zaštita izvorišta Bolje sestre, u okviru koje je utvrđeno da je pad izdašnosti izvorišta u direktnoj vezi sa nelegalnom eksplatacijom šljunka u II zoni sanitarne zaštite izvorišta i povezanost rijeke Morače sa izvorištem Bolje sestre, ukazujemo da je međunarodni tim, među kojim se nalaze i profesori Univerziteta Crne Gore, došao do predmetnog zaključka nakon višedisciplinarnih istraživanja i ispitivanja.
Dodatno, imajući u vidu da se radi o specijalizovanim poslovima, ovo Društvo je angažovalo i nezavisnog Konsultanta za potrebe nadzora, odnosno supervizije. Istražne radnje i dobijeni rezultati i zaključci su u dijelu uzroka pada izdašnosti izvorišta u potpunosti potvrđeni tokom predmetne supervizije. Predmetni zaključak je konstatovan i u više prethodnih analiza i studija.
Regionalnom vodovodu je u narednom periodu prioritetno sprovođenje aktivnosti koje su predložene navedenim studijama, a bez kojih nije moguće obezbijediti uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u toku ljetnjih mjeseci, a koje su dovedene u pitanje aktivnostima Uprave za vode, koja je zanemarila u ovom slučaju javni interes i dovela u pitanje vodosnadbijevanje crnogorskog primorja.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar