Slađana Pečurica: Zakon treba da bude jednak za sve

sladja pičurićća

Svi na početku imaju dobre planove...

Država koja ne stvara dohodak u nastupima nekog ko upravlja resursima na finansijskim tržištima, je razuđena i dramatična, koja ne omogućava sagledavanje manjka i rezultata u datoj vrijednosti potrošnje.
Čini se da veliki broj ekonomista zanemaruju i zaboravljaju krupne pojave, izazvane velikim porastom cijena proizvoda, koje variraju iz dana u dan u trgovinskom privrednom društvu, jer je država tako postavljena da je poražavajuće neefikasna, koja u svojoj nedjelotvornosti uslovljena u jednom nerazvijenom sistemu, da je recesija bogato razuđena i donosi mnogo pojava, procesa i da se manifestuje tako, da uskoro ni istraživački centri i portali neće moći dovoljno da pišu o njoj.

S tim u vezi, priča o nekoj boljoj državi je puka iluzija, jer svi na početku imamo dobre planove i govore iz programa, samo na kraju vidimo kako je ko to rezultirao u djela, da mahom o povećavanju plata, a bez zapošljavanja i mogućnosti planiranja, bez sticanja novih vjestina, iskustva , novih saznanja i radne sposobnosti koje se gube , kao i produktivnosti da je ishod neizmijenjen i sve dok nam je neizmijenjen sistem, takva egzistencija će nam biti pretvorena u životni stil, posebno kad je u pitanju održivi razvoj i to je samo jedan problem u funkcionisanju vlasti, jer je potrebno i jačanje lokalne samouprave i konzinstentne primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

U prevladavanju krize ne može se zanemariti značaj institucija, jer je potreban daleko veći stepen finansijske stabilnosti i sagledavanje manjkavosti da bi se iskoristile proizvodne i tržišne šanse u nedostatku tržišnog utemeljenog mehanizma, jer ekonomska politika u uslovima krize ne sprovodi se prema zapošljavanju, da bi prethodila u rezonovanje bolje države.

Samim tim Crnoj Gori je potrebna kadrovska obnova, nova radna mjesta, vučna snaga i nova energija u većoj zastupljenosti odlučivanja stručnih kadrova, da bi se zaštitili interesi građana i time obezbijedila potpuna dostupnost prava građana, sa znanjima, vještinama, iskustvima i po načelima pravila struke.

Dakle, zakon treba da bude jednak za sve u savremenom procesu oblikovanja države, da bi institucije imale moralnu komponentu, jer jake i kompetentne institucije stvaraju dodjeljivanje optimalnih šansi za sve građane u pravnom - političkom poretku. 

U potpisu, Slađana Pečurica, Ekonomistkinja i članica Upravnog odbora direktora u JU Dom učenika u Baru ,, Dušan Marović"

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar