Protiv privatizacije Luke Bar međunarodni savjet dokera

luka slika

Međunarodni savjet dokera (IDC) koje čine 92 organizacije iz 41 zemlje, sa preko 100.000 pridruženih članova, dao je podršku radnicima Luke Bar koji su protiv privatizacije ove kompanije. IDC se ovim povodom obratio Branku Vujoviću, predsjedniku Tenderske komisije za privatizaciju Luke Bar ističući da je proces privatizacije Luke Bar nelegalan, te shodno tome traže da se tender poništi.


PIŠE: Biljana DABIĆ

U podršci se kaže da je njihova misija da održe standarde rada koji će unaprijediti ekonomsko i društveno blagostanje svih lučkih radnika.

„Skrenuta nam je pažnja da je Vlada Crne Gore objavila javni poziv za učešće na tenderu za privatizaciju Luke Bar kroz prodaju akcija. Poziv za učešće na tenderu o prodaji 30 odsto akcija Luke Bar je objavljen u međunarodnom listu "Financial Times internacional" 2. decembra 2016. godine. Procedura javnog oglašavanja tendera je regulisana regulativom o akcijama i prodajom imovine. Ovom regulativom se obavezuje da se proces pripreme i podnošenja ponuda mora odvijati u periodu od jednog do tri mjeseca. Takođe, se propisuje da je dužnost objaviti tender u najmanje jednom od vodećih dnevnih listova u svetskoj štampi, i na internetu. U vezi sa ovom regulativom i činjenicom da je tender objavljen u svjetskoj štampi 2. decembra 2016. nedvosmilesno slijedi da potencijalnim inostranim ponuđačima nije obezbjeđen period od najmanje jednog mjeseca za pripremu ponude, s obzirom da je krajnji rok za podnošenje prijava bio 21. decembar 2016. Godine“, naveli su iz IDC.

Nepostupanjem u skladu sa obavezujućom odredbom člana 14, stav 1 ove regulative, podrazumjeva da je Tenderska komisija za privatizaciju privukla ponuđače smanjenjem uslova za učešće na tenderu, umjesto da upravo to postigne objavljivanjem tendera u međunarodnoj štampi, kažu u podršci IDC i ističu :“ Ova činjenica ukazuje da je proces privatizacije Luke Bar nelegalan. Međunarodni savjet dokera stoga podržava sindikat Luke Bar u njihovom zahtjevu da se tender poništi. IDC je spreman da napravi korake kako bi osigurao da se proces privatizacije obavi legalno, a neuspjeh u ovoj namjeri će za posledicu imati organizovano djelovanje. IDC zahtjeva od Vlade CG da obazrivo nastavi sa sledećim korakom“.
Na javni tender radi privatizacije putem kupovine 30% akcija uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija u kompaniji „Luka Bar“ AD Bar, stigla je jedna ponuda, od kompanije OT Logistics S.A. iz Poljske. Ponuđena cijena za 30% akcija iznosi 7.100.000 evra.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar