Da li pristanište u Sutomoru treba da bude zaklonjeno od juga?

moze li marina ovdje

Nakon vijesti o tome da je JP Morsko dobro objavilo Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u cilju izgradnje pristaništa u Sutomoru, dobili smo nekoliko reakcija čitalaca koje se svode na istu poruku: Dobro razmisliti da li treba graditi marinu na lokaciji uz zapadni kraj Sutomorske plaže.

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro i Državnom studijom lokacije “Sutomore” – “Sektor 53”, podsjetimo, planirano je da se pristanište gradi u pojas neuređene obale uz zapadni kraj Sutomorske plaže, od ušća potoka Đurići (“Botun”), zapadno duž stjenovite obale Golog brda u dužini cca 70m, zahvatajući na kopnu djelove kat.parcela 1956, 1962 i 1957 KO Sutomore, sve upisane u LN 1318 KO Sutomore, ukupne površine kopna 293 m2, uz ripadajući akva prostor ukupne površine 3.925 m2.

U tom dijelu akvatorija predviđeno je pristanište kapaciteta 58 plovila.

Od našeg stalnog čitalaca dobili smo poruku koju prenosimo integralno, uz molbu da ga neimenujemo.

“Kada se birala lokacija za gradnju crnogorske luke odabran je upravo barski zaliv zato što obezbjeđuje zaklon od vjetar koji duva iz pravca istok-jugoistok do jug-jugozapad jer samo on donosi visoke talase. Pozicija na kojoj se planira gradnja pristaništa u Sutomoru upravo je izložena ovom vjetru, odnosno jugu, a poznato je da se luke i marine postavljaju tako da zaštite od velikih talasa a ne vjetra koji ih ne donosi“, poručio je naš čitalac, inače iskusni pomorac.

Da li je pozicija odabrana za gradnju pristaništa u Sutomoru dobra ili nije prepuštamo sudu stručne javnosti, prije svega arhitektama koji se bave prostornim planiranjem.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar