Luka Bar postavila naučno istraživačku plutaču

plutaca eko

„Luka Bar“ AD daje doprinos značaju korišćenja obnovljivih izvora energije u skladu sa savremenom tehnologijom u pogledu održivog razvoja.

“Luka Bar” AD potpisala je Ugovor sa firmom “Sigma energija” doo iz Slovenije, kojim se predviđa postavljanje naučno-istraživačke plutače (valografa) na otvorenom moru, sa južne padine brda Volujica.

Firma „Sigma energija“ doo postaviće naučno-istraživačku plutaču (valograf) na otvorenom moru, na lokaciji sa koordinatama 42° 04.955' N i 019° 04.266' E, shodno saglasnosti Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo – Direkcija za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju.

Naučno-istraživačka plutača namijenjena je za ispitivanje i praćenje parametara talasa u unutrašnjim morskim vodama, morskih struja i za ispitivanje mogućnosti konvertovanja energije talasa u električnu energiju.

Sufinasiranje projekta „Sigma WEC - postavljanje i testiranje“ je od strane Evropske unije/Evropski regionalni fond za razvoj i Vlade Republike Slovenije. Navedenoj firmi izdat je Sertifikat “Seal of Excellence” od Evropske komisije 2019.godine, a Ugovorima o poslovnoj saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju i Univerzitetom Crne Gore - Institut za biologiju mora, omogućiće se implementacija ovog značajnog projekta, saopšteno je iz Luke Bar.

 

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar