AF “Franceska” biće na dnevnom redu SO Bar!

barska pl 

Kupovina feribota tema na sjednici Skupštine opštine Bar ?

Predsjednik Skupštine opštine Bar i odbornik “Liste Novo vrijeme za Bar” uputio je inicijativu za dopunu dnevnog reda 9.sjednice Skupštine opštine Bar koja će se održati u petak 07.07.2023 godine u 10 časova u vezi sa Odlukom odbora direktora AD Barska plovidba o kupovini feribota AF Franceska.

U obrazloženju inicijative je navedeno slijedeće: Poslijednjih nedelja preko sredstava javnog informisanja mogli smo se upoznati sa činjenicom da je odbor direktora Barske plovidbe donio odluku o kupovini trajekta “AF Franceska” italijanske pomorske kompanije Adria Ferries za sumu od oko 6 miliona eura i to tek u septembru ove godine.

“AF Franceska” je poslijednjih nekoliko godina plovila na liniji iz albanske luke Drač ka Bariju i povremeno ka Ankoni u Italiji, a ono što brine i mene i sve građane Bara je pored nerealno visoke cijene broda izgrađenog 1979. godine (starost od 44 godine) je činjenica o stepenu bezbjednosti ovog broda s obzirom da je isti pored niza kvarova koje je imao, još 2015. godine imao havariju požara na jednom od motora za vrijeme svog putovanja.

U pomenutom trajektu nalaze se FIAT-ovi motori za koje se već duži niz godina ne proizvode rezervni djelovi što je sporno sa stanovišta redovnog održavanja ovog plovila.

Ipak ono što najviše zabrinjava je činjenica da na aplikaciji “Ship info” pod informacijama vezanim za pomenuti trajekt pored tehničkih karakteristika stoji podatak da je trenutna vrijednost plovila 3.515.000 eura što dovodi u pitanje ispravnost odluke odbora direktora Barske plovidbe.

Sazivu SO Bar predlažem donošenje zaključka o sazivanju hitne sjednice Skupštine opštine Bar na koju će biti pozvan menažment i odbor direktora Barske plovidbe kako bi nas detaljnije upoznali sa cjelokupnim procesom kupovine i opravdanošću odluke koju su donijeli.

Barska plovidba i čuveni “Svetac” su ogledalo grada Bara i svi građani Bara imaju pravo da znaju sve detalje vezano za pomenutu potencijalnu kupovinu.
U potpisu, Branislav Nenezić Predsjednik Skupštine opštine Bar

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar