zlatno sidro

Međunarodna organizacija The Yacht Harbour Association (TYHA) predstavlja udruženje nautičkih luka za rekreativna plovila i marina koja je ustanovljena sa ciljem da pomogne razvoj pomorske industrije u sektoru svjetskih marina.

Ljubo Kočović

U grejs periodu za tri godine i pet mjeseci koliko se u kasu državne kompanije Barska plovidba uplaćivao novac od iznajmljivanja dva nova teretna broda „Bar“ i „Budva“, na računu firme nema para za kupovinu polovnog putničkog broda kojim bi obnovili jedinu pomorsku liniju između Crne Gore i Italije, Bar –Bari-Bar. Inostrana kompanija Sea pioneer LtD  je unajmila dva teretna broda "Barske plovidbe" (brodovi "Bar" i "Budva") od septembra 2014.


Piše:Biljana Dabić


Novi odbor direktora poslednja tri i po mjeseca, paralelno sa istraživanjem tržišta polovnih brodova, kalkuliše mogućnost kreditnog zaduženja, oko 6 miliona evra, jer im je to ostavljeno kao jedina mogućnost za kupovinu polovnog feribota. U slučaju da od kupovine polovnog broda ne bude ništa, s proljeća će vjerovatno neka strana kompanija prevoziti putnike iz Crne Gore u svijet.
-U proteklih nekoliko mjeseci aktivnosti u kompaniji su najviše bile usmjerene na praćenje i analizu tržišta polovnih brodova, a sa ciljem pronalaženja i nabavke ferry broda koji bi svojim karakteristikama zadovoljio potrebe linije Bar-Bari. Nažalost, na tržištu polovnih brodova do sada nismo prepoznali adekvatan brod, koji svojom dužinom, gazom, kapacitetima i tehničkim uslovima odgovara našim potrebama i koji se svojom cijenom uklapa u mogućnosti kompanije da iz sopstvenih sredstava i putem kredita obezbijedi finansiranje te nabavke, kazao je predsednik odbora direktora Barske kompanije kapetan Ljubo Kočović. Prema njegovim riječima, ukoliko se ne uspije pronaći adekvatan brod, kompanija će nastojati da u 2018. godini obezbijedi prevoz putnika i vozila na liniji Bar-Bari u saradnji sa nekim poslovnim partnerom.
-Prirodno je da prioritet za uspostavljanje ove linije tokom predstojeće sezone damo dosadašnjem poslovnom partneru iz hrvatske, kompaniji “Jadrolinija”, pri tome nastojeći da postignemo bolje komercijalne uslove nego što je to bio slučaj prethodne godine. Naravno, otvoreni smo za sadanju i sa ostalim zainteresovanim stranama, koje bi eventualno bile spremne da ponude kvalitetnije uslove po Barsku plovidbu ad, kazao je Kočović
Barska plovidba ad Bar je do sada redovno izmirivala svoje obaveze, kako prema zaposlenima, tako i prema domaćim i ino-partnerima. U julu stiže na naplatu prva rata kredita kineskoj banci u iznosu od 2 miliona evra. U grejs period Barska plovidba je uplaćivala je kamatu
- Polovinom januara 2018. godine smo izvršili uplatu po osnovu kamate u iznosu od oko 474.000 $, za kredit prema kineskoj Exim banci, uzet za kupovinu brodova Bar i Budva. Ova dva teretna broda su konstantno komercijalno upošljeni u saradnji sa kompanijom Sea pioneer iz Londona sa kojom je do oktobra (za brod Bar), odnosno novembra (za brod Budva) tekuće 2018. godine sklopljen ugovor o vremenskom najmu, takozvani “timecharter”, objasnio je Kočović.
Prihodi Barske plovidbe ad se, u ovom momentu, najvećim dijelom ostvaruju od brodova Bar i Budva, dok se jedan manji dio prihoda ostvaruje od izdavanja poslovnih prostora koji se nalaze u vlasništvu kompanije.

sunce obala

Na sjeveru pripremaju skije za zimske radosti, u Baru posle kiše-sunce. Sve one koje je deprimiralo nekoliko kišnih dana, danas,izlaskom na obalu mogli su dobiti novu energiju pod ugodnim zimskim suncem.

brod luke

Na dokovima Luke Bar u periodu od 24 časa, u radu je bilo pet brodova. U skorije vrijeme ovakav tempo rada se nije mogao vidjeti u Luci Bar-javili su nam iz Luke Bar.

bar avio petovic 4

Nakon puštanja u rad VTMIS sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja Crna Gora ima nadzor na utvrđenoj VTS zoni koja je definisana kao teritorijalno more,odnosno 12 nautičkih milja od zamišljene linije unutrašnjih morskih voda. Tokom prve godine zvaničnog rada u skladu sa zakonskim okvirima Crna Gora VTS se pokazao kao veoma značajan instument u pružanju podrške sigurnosnim i bezbjedonosnim državnim institcijama u cilju praćenja i detektovanja plovila, koje vrše nedozvoljene radnje.

bar avio petovic 8

Pogled na barsku marinu kamerom drona naših prijatelja iz Foto studija Petović/Media pro.Tragom fotografije,vidimo koliko barska Marina izgleda moćno u oku galeba. Pitali smo Upravu pomorske sigurnosti,koliko je prošle godine registrovano jahti,I dobili odgovor:

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar