Terenska posjeta Vrsuti

IKLUSTR

U subotu1. aprila NVO Green Home u saradnji sa Prirodno - matematičkim fakultetom, odsjek biologija i prof. dr Dankom Caković organizovala je terensku posjetu Vrsuti za volontere i studente biologije.

Naime, NVO Green Home već treću godinu za redom sprovodi monitoring biljnih vrsta od velikog značaja, zbog kojih je Vrsuta i proglašena važnim biljnim staništem (IPA – Important Plant Areas).

Cilj terenske posjete bio je da se sprovede monitoring, sa akcentom na Gymnospermium (Gymnospermium scipetarum), koji je albansko – crnogorski endem, što znači da u Crnoj Gori živi samo na Vrsuti. Populacija Gymnospermium – a kao i ostalih važnih biljnih vrsta je stabilna. Međutim, tokom terenskog rada i obilaska cijelog područja evidentiran je značajan antropogeni uticaj, poput neplanske i nelegalne sječe bukove šume, što svakako negativno utiče na uslove u kojima se razvija sprat zeljastih biljaka, a u skladu sa tim mijenja se i floristički sastav.

Izuzetno značajan i bogat biodiverzitet Vrsute, preduslov je i razlog da se ovo važno biljno stanište planira za zaštićenim. Izradom adekvatnog plana upravljanja, bio bi omogućen opstanak vrsta i smanjenje pritisaka na prirodne resurse.

Aktivnost se realizovala u okviru projekta: „Zaštita divljih biljnih vrsta i njihovih staništa južnog i istočnog Mediterana“ koji je finansijski podržan od MAVA fondacije a realizuje se u saradnji sa NVO Plantlife iz Ujedinjenog Kraljevstva i IUCN-om.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar