Ko je ložio, ložio je!

Zabrana loženja vatre

Od danas do 30 septembra zabranjeno loženje vatre na otvorenom.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Naredbu o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru, u periodu od 10. juna do 30. septembra 2023. godine, a pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre biće kažnjena shodno zakonskim odredbama.

Tokom istog perioda, shodno Naredbi o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara, a u cilju zaštite, spasavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, opštinski organi, Služba zaštite i spašavanja, privredna društva, ustanove, druga pravna lica i građani, dužni su odmah da preduzmu mjere za otklanjanje opasnosti od požara, stave na raspolaganje svoju opremu, prevozna, tehnička i druga sredstva za otklanjanje opasnosti. U slučaju izbijanja požara, prethodno pomenuti subjekti su obavezni da pristupe organizovanom gašenju.

Svi subjekti su dužni da, u periodu povećane požarne opterećenosti, zaštitu od požara sprovode organizovano i neprekidno, a naročito na mjestima i objektima gdje su mogućnosti izbijanja požara najizraženije, kao što su lokaliteti Ratac, Črvanj, Volujica, Golo brdo, Pobrđe, Sutorman, Sozina, Rumija, Stari Bar, Kurilo, Mukavalo, Mala Volujica, Pečurice, Mijela, Tanki rt, Žukotrlica, Šušanj, Zagrađe, Đuravci Dedići, kao i šumski pojasevi pored lokalnih puteva u Crmnici i ka Ostrosu.

Mjere za otklanjanje opasnosti od požara koje su dužne sprovoditi privredna društva i ustanove podrazumijevaju ažuriranje sopstvenih postojećih planova zaštite od požara i donošenja Plana pojedinačnih mjera zaštite od požara za navedeni period, a u kojem će se razraditi sve mjere naložene Naredom, detaljni pregled postojeće protivpožarne opreme, otklanjanje nedostataka i njeno stavljanje u funkciju, uz dopunu nedostajuće opreme, kontrolu instalacija i uređaja za detekciju, javljanje i gašenje požara, kontrolu sredstava za uzbunjivanje, pregled električnih instalacija, otklanjanje nedostataka i spriječavanje improvizacija na istima, veće angažovanje lica koja rade na poslovima zaštite od požara na utvrđivanju požarnih opasnosti i preduzimanju mjera da se ove opasnosti otklone, određivanje telefona za dojavu požara i upoznavanje lica sa njima, postavljanje tabli sa upozorenjem na mjestima gdje su opasnosti nastajanja požara i eksplozije najizraženiji, potpuno i detaljno raščišćavanje skladišnih i drugih prostorija, košenje trave, uklanjanje zapaljivih materija iz objekata i njihove okoline, kao i dovođenje svih unutratnjih saobraćajnica u stanje da se mogu koristiti za nesmetano kretanje vatrogasnih vozila.

Svaku pojavu požara, bez obzira na veličinu, potrebno je odmah prijaviti Službi zaštite i spašavanja na telefon 123, dežurnoj službi područne jedinice Bar UP MUP-a Cg na broj telefona 122 i OKC Direktorata za zaštitu i spašavanje na broj 112 .

Navedene mjere zaštite trebaju se striktno sprovoditi u periodu od 10. juna do 30. avgusta, a po potrebi i duže, kada su mogućnosti izbijanja požara povećane zbog meteoroloških uslova i povećane frekvencije turista.

Pozivamo građane da poštuju definisane zabrane i preventivne mjere i da na taj način daju doprinos u sprečavanju pojave i širenja požara, koji su tokom posljednjih godina sve ćesšći na teritoriji opštine čime se ozbiljno ugrožava lokalni ekosistem, ali i bezbjednost ljudi i materijalnih dobara, saopšteno je iz Opštine Bar.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar