Idejama nikad kraja!

ttr 

Maslina je ime Bara.

Banović: Park maslina “Kralja Nikole” - Bar, tekst prenosimo copy-past.
Poštovani prijatelji našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore i poštovaoci kulturnog nasleđa od naših predaka
Koordinator masovnih EKO akcija mr sci Banović Miodrag, prof. sa stručnim konsultantom i ekspertom za maslinarstvo, prijateljem našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore univerzitetskim profesorom Prof. dr. Momom Radulovićem, dana 05.09.2023. godine pored Dvorca kralja Nikole u Baru, uradili su idejnu formu Parka maslina “Kralja Nikole” – Bar sa 3 masline. Masline ćemo zasadili na mjestima na kojima su bile velike Kanarske palme koje su uništene, koje već duži niz godina predstavljaju ruglo i pustoš pored Dvorca, a nadležni ne reaguju na takvo stanje.
Masline smo posvetili:
1. Maslina “Kralja Nikole”,
2. Maslina “Kneza Patra Karađorđevića”,
3. Maslina “Prijestolonaslenika Danila”,
Zasadićemo tri sorte maslina: Barsku žuticu, Lećino i Istarsku bjelicu.
Dvorski kompleks Nikole I Petrovića u Baru, nalazi se na Topolici. pored morske obale. U sastavu Dvorca su : Veliki i Mali dvorac, kule-stražare, dvorska kapela i zimska bašta. Sagradio ga je zet knjaza Nikole knez Petar Karađorđević 1885.godine za svoje potrebe, koji je od ženidbe sa princezom Zorkom živio u Crnoj Gori. Prostrana balska dvorana dozidana je 1910.godine. Pravo ime Dvorca bilo je Vila „Topolica“, koju je kasnije otkupio kralj Nikola, koja je došla u dio Nikolinom sinu knjazu Danilu, a nazivana je „Dvorac prijestolonaslenika Danila”.
Kralj Nikola je bio ljubitelj prirode, preteča ekološke države Crne Gore, pa je formirao botaničku baštu u krugu Dvorca i posebnu zimsku baštu na ovom prostoru. Bio je i veliki prijatelj maslnarstva.
Kralj Nikola je posljednji put bio u Dvorcu 29. juna 1914. godine. Nakon Prvog svjetskog rata, Dvorac i okolno imanje ostali su kao pustoš i ruševine. Od 1933. godine u Dvorcu je počela da radi Specijalna poljoprivredna škola za južne kulture „Topolica“, jedina takva u zemlji. Od 1946. do septembra 1949. u Dvorcu je radila Srednja poljoprivredna škola, a podizanjem nove zgrade za ovu instituciju, pretvoren je u stambeni objekat za nekoliko porodica do 1960. godine, kada je u njega smješten Zavičajni muzej, a od 1965. do 1977. i gradska biblioteka. Danas je u Velikom dvorcu smješten Zavičajni muzej, a koristi se i za galerijsko-izložbene i muzičko-scenske potrebe.
Vjerujemo da će nadležni u Kulturnom centru, u Opštini Bar i nadležne državne institucije Crne Gore biti relaksirani određenih predrasuda što inicijativu za Park “Maslina kralja Nikole” pokreće pojedinac preko NVO “INFO sport CG” – Bar i da će izdati potrebnu saglasnost za njegovu realizaciju.
Da je sada kralj Nikola sa nama blagosiljao bi mr sci Banović Miodraga, prof. zbog činjenice da je koordinirao masovnim EKO akcijama na ozelenjavanju cijele Crne Gore, kojima smo u proteklih 23 godine formirali 141 Park “Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 3.097 maslina, a od 09.marta do 21.maja 2023. godine formirali smo još 64 EKO parka “Djece sjevera Crne Gore” sa 1.628 borova. Da bi sanirali posledice uništenja 3 velike palme i uredili zapušten prostor ipred Dvorca kralja Nikole, a takođe i iz poštovanja prema našim precima, uradili smo idejnu formu Parka maslina “Kralja Nikole” sa 3 masline, da na mjestima uništenih palmi zasadimo masline, kao simbol mira, prijateljstva i skladnog suživota sve tri vjere naroda u Baru i Crnoj Gori, da budu vječne kao “Stara maslina” na Mirovici zasađena 225. godine p.n.e. koja traje 2.248 godina, a trajaće i dalje.
Sadnice maslina, prirodni stajnjak potreban za sadnju maslina, držače za sadnice maslina i materijal za vezivanje sadnica maslina obezbijedio je mr sci Banović Miodrag, prof. Takođe, sa prijateljem našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore Pekom Tomanovićem, koji je u više navrata svojom mehanizacijom učestvovao u masovnim EKO akcijama na formiranju Parkova „Maslina djece Bara i Crne Gore“, dogovorio je da pomogne ovu akciju svojim bagerom za iskop osnova za sadnju maslina, krčenje ostataka rasuženih plami, kamionom za odvoz viška raskrčenog materijala i dopremnaje potrebne količine humusa za oplemenjivanje ovog prostora.
U vezi naprijed navedenog, molmo da Vaše mišljenje u vezi naziva masline kojoj smo dali naziv Maslina “Kneza Patra Karađorđevića”, iz poštovanja prema graditelju Dvorca kralja Nikole u Baru kao jednoj od tri masline u Parka maslina “Kralja Nikole” – Bar sa 3 masline.
Dakle, nadležni nemaju troškova za formiranje ovog parka maslina, potrebno je samo da izdaju saglasnost za formiranje ovog parka maslina na adresu:
NVO „INFO sport CG“ – Bar, Ul, Anta Đedovića br.11.
Predsjednik, mr sci Miodrag Banović,prof.

Čitaoce Jedra bi podsjetili  na slijedeće:

“Park muzeja na Topolici u Baru je rješenjem o zaštiti objekata prirode (“Službeni list SRCG” br.30/68) proglašen hortikulturnim objektom”.
U skladu sa članom 115 Zakona o zaštiti prirode ((“Službeni list CG” br.54/16 i 18/19) zaštićena područja koja su do stupanja na snagu ovog Zakona proglašena hortikulturnim objektom upisana su u
registar kao spomenik prirode.
Spomenik prirode “Park muzeja na Topolici u Baru”se razvrstava u zaštićeno područje kategorije III.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar