Reagovanje Uprave policije

 policiskeke značke

Da pojasnimo javnosti...

Službenici Uprave policije nemaju pristup prostorijama depoa Višeg suda niti vrše obezbjeđenje ovih prostorija
Povodom navoda funkcionera Evrope sad Vasilija Čarapića da je Uprava policije primarno odgovorna za propust oko iskopavanja tunela ispod zgrade Višeg suda, radi tačnog i objektivnog informisanja javnosti obavještavamo Vas sledeće:

Službenici Uprave policije – Odsjeka za obezbjeđenje objekata i diplomatsko – konzularnih predstavništava, a koji su angažovani da unutar objekta stvore uslove za bezbjedan i nesmetan rad unutar zgrade Višeg suda, ne vrše obezbjeđenje depoa Višeg suda, niti imaju pristup prostorijama i ključevima od prostorija depoa.
Službenici Uprave policije, obezbjeđuju unutrašnjost pravosudnih organa u Njegoševoj ulici u Podgorici (u kojoj se nalaze prostorije Višeg suda, Vrhovni i Apelacioni sud Crne Gore), u cilju stvaranja nesmetanih uslova za rad i bezbjednog boravka štićenih ličnosti, prvenstveno iz razloga što je u toj zgradi sjedište Predsjednice Vrhovnog suda, koja je po Odluci Vlade Crne Gore štićena ličnost.
Podsjećamo javnost da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima iz opisa policijskih poslova izbrisane odredbe koje se odnose na obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanja reda u tim organima.
Takođe, u smislu prelaznog zakonskog rješenja, članom 58 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim je dodat i član 125b zakona, propisano je da će: „Uslove za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanja reda u tim organima obezbjeđivati Policija do 1. jula 2015. godine“.
Napominjemo i da u posebnoj glavi Zakona o sudovima članovi 68-73 propisuju šta obuhvataju poslovi obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova, ko ih i na koji način obavlja, a takođe je i članom 95 ovog zakona propisano da će ti poslovi početi da se obavljaju od 1. jula 2015. godine.
Zakon o državnom tužilaštvu, takođe reguliše poslove obezbjeđenja njihovih objekata i prostorija na način kako se obezbjeđuju i sudovi.
Poslove obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova vrše zaposleni u sudu ili tužilaštvu na poslovima obezbjeđenja ili pravna lica ovlašćena za obavljanje poslova zaštite i obezbjeđenja.
S obzirom na navedenu izmjenu normativnog okvira, Uprava policije je više puta inicirala sastanke u cilju implementacije zakonskih normi uz predloge da se prestane sa obezbjeđivanjem svih tužilačkih i pravosudnih organa na teritoriji Crne Gore, te da se u konačnom formira sudska policija shodno navedenim odredbama.
Iako su stvoreni zakonski preduslovi za formiranje sudske policije, nadležne institucije do danas nisu implementirale zakonske odredbe iz tačke 1, a Uprava policije nije prestala da fizičkim prisustvom unutar objekata i uz upotrebu tehničkih sredstava, samo obezbjeđuje uslove za nesmetan rad sudova i tužilaštava, kao organ čiji je osnovni posao zaštita života i lične bezbjednosti građana i imovine iako u propisima kojima se uređuju policijski poslovi, nije eksplicitno navedeno i obezbjeđivanje pravosudnih organa.
Kao što je prethodno istaknuto službenici policije fizičkim prisustvom obezbjeđuju uslove za nesmetan rad sudova i tužilaštava na teritoriji Crne Gore (19 sudskih i 15 tužilačkih objekata na teritoriji Crne Gore).
Na obavljanju ovih poslova i zadataka, koji se vrše sa ciljem obezbjeđenja uslova za rad u sudnicama i tužilaštvima, zaštite sudija i tužilaca i održavanja reda tokom suđenja, angažovano je oko 60 pripadnika Uprave policije.
TIM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar