Stav: Alexandar Dragicevic o Sušici

 sušicca

Pisali smo:

https://www.jedro.bar/obale/18645-vlada-dala-saglasnost

Iz Nacionalni parkovi Crne Gore / National parks of Montenegro trebalo je cijelih dva dana napora (a sada će se ispostaviti i hrabrosti) da iskucaju saopštenje u kojem brane odluku da NAMJESTE javni poziv i planinarski dom u Sušici predaju na upravljanje za svega 2.400 eura godišnje na pet godina.
Kako me je ekipa koja je kucala ovo saopštenje (jer u menadžmentu ne postoji niti jedna osoba koja je sposobna da samostalno iskuca saopštenje) direktno prozvala tako se osjećam i obaveznim da odgovorim što mi pričinjava izuzetno zadovoljstvo.
Pa da počnemo
1. Kako ja, za razliku od menadžmenta koji ne zna da pokaže dom u Sušici na mapi, znam gdje se dom nalazi i kakav potencijal ima - ne bih se usudio da ga nazovem hotelom, menadžment se nije potrudio ni da pogleda svoj javni poziv gdje su ga upravo oni tako nazvali (prilog 1).
2. U Durmitoru postoji isključivo ljetnja i planinarska sezona. Planinarenje nije luksuz niti na Durmitoru postoji luskuzni turizam(šta god to značilo). Da je menadžment imao prilike da se bavi održivim razvojem, upravljanjem destinacijama, brendiranjem, turizmom - imali bi prilike da posjete planinarske domove širom Evrope pa da vide kako se oni razvijaju i kako postaju fabrike novca. Imali bi prilike da nauče kako da iskoriste resurse koje imamo najbolje što možemo.
U planinarskim domovima u Sloveniji se namirnice u planinarskim domovima dovoze helikopterima, a kod nas gdje je put ispred objekta ne mogu. Tako da uz jasan plan upravljanja NP Durmitor je mogao i može i dalje da generiše ogromne prihode, a kako ima prekobrojnih zaposlenih i da sprovede taj plan u djelo. Na žalost neznanje, nerad i nemar to ne dozvoljavaju.
3. Na brzinu ste izmislili "obavezu" da se uloži u renoviranje objekta 40 hiljada eura. Ta obaveza ne postoji u javnom pozivu već samo usmeno dogovorena između menadžmenta i budućeg zakupca, tako da dovodite javnost u zabludu. Od obaveza iz javnog poziva zakupac samo mora da plati 2400 eura godišnje i da osigura objekat - ništa više.
4. Ako već nema znanja i sposobnosti u NP da se jedinstvena lokacija razradi, da je postojala iskrena želja da se prostor valorizuje i da NP dobiju maksimum prihoda onda se javni poziv ne bi objavljivao na zadnjim stranicama Pobjede i ne bi se dalo 7 (slovima: S E D A M) dana da se zainteresovani prijave. Organizovali bi se sastanci sa turističkom privredom, aktivistima, Opštinom Žabljak i našao najbolji model koji donosi najviše benefita lokalnoj zajednici, NP i Durmitoru. Ostavilo bi se najmanje 30 dana za prijave da zainteresovani mogu da se upoznaju sa objektom i stvore realne i održive biznis planove.
5. Izbjegavate u svom saopštenju (i da odgovorite medijima) da kažete da će zakup dobiti kompanija registrovana 20.07.2023 godine kako bi se javila na poziv raspisan 22.09.2023 godine (samo 2 mjeseca po osnivanju). Ovo je jasan indikator da je kompanija imala saznanja po kojim uslovima i kada će biti raspisan konkurs - što je posao za SDT i nadam se da ćete onda i vi iz menadžmenta i članovi komisije moći da razjasnite ko, kada i koliko puta se sastajao sa predstavnicima pomenute kompanije i ko iza iste stoji.
6. Sve što se od vas tražilo je da poništite konkurs i dom valorizujete na pravi način. Vi ste odlučili da idete drugim putem. Taj drugi put biće jako zanimljiv uzevši u obzir da ste jako upoznati koliko sam daleko spreman da idem da zaštitim interese JPNPCG od onih koji su usvojili praksu svojih prethodnika pa tako sada potpisuju nabavke malih vrijednosti, sastanče po Protokolu i dogovaraju dalju devastaciju NP, obećavaju nove gradnje i spremaju nove i štetne javne pozive. Prakse koji uključuju zapošljavanje prijatelja koji se ne pojavljuju na posao a primaju zarade dok nam zaštitari nemaju cipele, praksu raznih ugovora, dogovora i tome slično.
Radujem se budućoj saradnji.
A pošto ste (jako neozbiljnk od jednog JP) ostavili P. S. na samom kraju saopštenja. Da ga ostavim i ja.
P. S.
Kuc kuc...
Ko je?
Ja sam...
Ko si ti?
SDT
Stavovi izraženi u bilo kom saopštenju na portalu Jedro su stavovi potpisnika saopštenja i ne odražavaju nužno uredničku politiku Jedra.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar