Na rate- lakše do otplate duga

vik krop

ViK objavio akciju reprograma duga za utrošenu vodu.

Doo “ Vodovod i kanalizacija” pokreće akciju reprograma duga za utrošenu vodu “ Na rate lakše do otplate” , kao program za olakšavanje finansijskog tereta zaostalog duga naših korisnika i izbjegavanje troškova prinudne naplate.
Polazeći od činjenice da je platežna moć naših sugrađana oslabljena smatrali smo da postojeći reprogram treba inovirati i sa novom ponudom izaći pred naše korisnike. Takođe, naš prioritet je očuvanje stabilnosti sistema vodosnabdijevanja kroz održavanje finansijske stabilnosti i samoodrživosti.
Ovaj program nije rezervisan samo za fizička lica, već je dostupan i pravnim licima. Program reprograma namijenjen je :
• Korisnicima koji duguju više od dva mjesečna računa, a da ona nijesu ispod iznosa od 100,00€;
• Korisnicima prema kojima su podnijeta rješenja o izvršenju kod javnog izvršitelja, a za koje prinudna naplata nije počela, odnosno, nije počela realizacija iste;
• Korisnicima čiji su postupci pred nadležnim sudovima, ali i korisnicima kojima su donijete pravosnažne presude;
• Korisnicima koji su u prethodnim godinama potpisivali reprogram, ali nijesu ispoštovali propisanu dinamiku plaćanja.
Dodatna povoljnost je da korisnik prilikom potpisivanja reprograma ima obavezu plaćanja prve rate, gdje minimalna rata iznosi 15,00€, pri čemu visina rate zavisi od iznosa ukupnog dugovanja.
Tokom poštovanja reprograma obračun kamate miruje, a svim korisnicima koji reprogramiraju dug otpisuje se cjelokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi.
Akcija “ Na rate lakše do otplate” pruža mogućnost našim korisnicima da postepeno i na fleskibilniji način izmire svoje obaveze za utrošenu vodu. Korisnici reprogram mogu potpisati do 31.12.2023. godine.
Za više informacija i kako da se prijavite za ovaj program, molimo da nas kontaktirate na brojeve Call centra 067169651 i 067169652, saopšteno je iz DOO “ Vodovod i kanalizacija” Bar

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar