Otvoreni parlament

bar raskr

“BAR – grad prihvatanja i jednakih šansi za sve”

7. decembar 2023, Velika sala Skupštine opštine Bar 

Agenda
12:30h–12:40h
Branislav Nenezić, predsjednik Skupštine opštine Bar
Tanja Spičanović, potpredsjednica opštine Bar

Uvodna riječ

12:40h-13:00h
Predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava
Muhamed Uković, potpredsjednik Romskog savjeta CG

Institucionalna saradnja Ministarstva ljudskih i manjinskih prava sa Opštinom Bar na unaprijeđenju prava RE zajednice.
13:00h-13:20h
Vesna Drašković – odbornica, članica ženskog odborničkog kluba SO Bar
Petar Marković - psiholog, član Savjeta za rodnu ravnopravnost

„Afirmacija rodne ravnopravnosti na svim nivoima odlučivanja, podsticaj žena za aktivnije učešće u političkom i javnom životu, unaprijeđenje položaja žena u svim sferama društvenog života i kreiranje podsticajnog lokalnog ambijenta za ravnopravan položaj žena u društvu”.
13:20h-13:40h
Jelena Čolaković – programska direktorica “Juventas”
Miloš Knežević, izvršni direktor “Queer Montenegro”

“Situacija u odnosu na ljudska prava LGBTIQ+ zajednice u opštini Bar”.

13:40h-14:00h
Branka Vlahović – konsultantkinja
Milena Božović – odbornica, članica ženskog odborničkog kluba SO Bar

“Planirane aktivnosti i prepreke u implementaciji i kreiranju lokalnih politika iz oblasti rodne ravnopravnosti”.

14:00h-14:20h
Veselin Joketić – predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj
Slavko Vučićević – predsjednik Udruženja paraplegičara Bar

“Potrebe i mogućnosti za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti”.
14:20h-14:30h Diskusija
Ova aktivnost je usklađena sa “Lokalnim akcionim planom za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2022-2025. godine” i “Lokalnim akcionim planom za unaprijeđenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u opštini Bar za period 2023-2025.godine”.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar