TO Bar & kulturna baština

st br br 

Za projekte valorizacije kulturne baštine namijenjeno 70.000 eura.

Turistička organizacija Bar raspisala je Javni poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar. Ukupna sredstva opredijeljena Javnim pozivom iznose 70.000,00 €.
Cilj Javnog poziva je valorizacija kulturne baštine kroz projekte kojima se unapređuje kvalitet turističke ponude opštine Bar.
Pravo podnošenja zahtjeva po ovom Javnom pozivu imaju javne ustanove, NVO i druga pravna lica. Podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani u Crnoj Gori.
Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (Pobjeda) i na internet stranici Turističke organizacije Opštine Bar (www.bar.travel).
Prijava na Javni poziv sa prilozima podnosi se neposredno ili poštom na adresu: Turistička organizacija Opštine Bar, Vladimira Rolovića 10, 85000 Bar, sa naznakom „Za Javni poziv”
Koristimo priliku da pozovemo sve zainteresovane da apliciraju sa projektima koji će doprinijeti promociji kulturnih dobara i unaprijeđenju kvaliteta turističke ponude, saopšteno je iz TO Bar.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar