Luka Bar 2023. završava pozitivnim rezultatima

luka i menageri

Sa  press konferencije u Baru.

Luka Bar će 2023.godinu završiti pozitivnim rezultatom. To je saopštio predsjednik Odbora direktora AD Luka Bar Darko Pekić na konferenciji za novinare, na kojoj su sumirani rezultati poslovanja u tekućoj i predstavljeni planovi za 2024.

Od sledeće godine će Luka Bar stipendirati studente iz Fonda „Petrašin Kasalica“, koje nosi ime nekadašnjeg izvršnog direktora jedinstvene Luke Bar u čije vrijeme je ovo preduzece imalo najbolje rezultate poslovanje, a između ostalog i rješavalo se egzistencijalno pitanje zaposlenih odličnom stambenom politikom. Vizija aktuelnog menadžmenta je jedinstvena Luka Bar.

Predsjednik Odbora direktora Darko Pekić je naglasio jedinstvo Odbora direktora u djelovanju.

„Godinu punu izazova sve odluke donosili smo jednoglasno. Odbor direktora sproveo je niz aktivnosti u cilju jačanja strukture kompanije. Počeli smo u oktobru 2022., kada je usvojen Etički kodeks,što je pratilo i formiranje Etičkog odbora, koji omogućava radnicima da prilažu žalbe na sve strukture upravljanja luke i kolege. Time smo podstakli transparentnost. Već u martu ove godine je izmijenjen Statut u dijelu odlučivanja i dato puno povjerenje izvršnom direktoru za kadriranje u Luci, ali isto tako i odgovornost za sve poteze koje kadriranje povlači. Trenutno je izvršni direktor jedino lice koje je odgovorno Odboru direktora za funkcionisanje Luke Bar. U maju je kompletiran proces sistematizacije radnih mjesta u Luci Bar,usvojen je pravilnik o normiranju i vrednovanju rada, kao važan stub koji je donio rješenja neophodna za funkcionisanje samog lučkog sistema. Tokom sistematizacije vodili smo se „in house“ idejom, potencirajući da angažujemo na nedostajućim radnim mjestima ljude koji već rade u Luci Bar, ne dovodeći ljude sa strane“, istakao je Pekić i dodao da su u tom procesu praženi trendovi u konkurentskim lukama.

„To je dovelo do formiranja sektora tehnike i službi za zaštitu životne sredine, HR i kontrolinga“, istakao je Pekić.

Lučki tim koji bavi evropskim projektima, na čelu sa Radetom Stanišićem, obezbijedio za godinu 1,46 miliona eura koji će biti investirani u Luku Bar.

„To je nešto na šta smo posebno ponosni. Povukli smo značajna evropska sredstva i ta će cifra u budućnosti biti još veća“, kazao je Pekić.

Realizovana je i digitalizacija lučke arhive.

„Digitalizovali smo sve dosijee lučkih radnika, sve diplome i rješenja pohranjena su u kompjutera, a to je otvorilo novo pitanje – diplome koje su donesene u Luku Bar. Od novembra smo počeli proces provjere diploma i kolege su me informisali da su već dostavljeni zahtjevi za visoke škole iz Crne Gore, a uskoro ide i za inostranstva. O rezultatima tih aktivnosti bićete blagovremeno obaviješteni“, kazao je Pekić.

Najavio je raspisivanje konkursa za stipendiranje preko Fondacije „Petrašin Kasalica“.

„U narednoj godini biće obezbijeđen fond za dodjelu stipendija prije svega djeci lučkih radnika, ali i Barana koji se trenutno obučavaju za deficitarna zanimanja koja su trenutno potrebna Luci Bar – inžinjeri, ljudima koji bi mogli da doprinesu razvoju ovog sistema“, kazao je Pekić.

Naglasio je i da se u saradnju sa dva sindikata redovno isplaćuje zimnica, koja je uvećana u odnosu na prethodnu godinu, dijele se jubilarne nagrade, kao i naknade za odlazak u penziju.

„Razmatraju se i isplate otpremnina. U zavisnosti od poslovnih rezultata vidjećemo koliki broj lučkih radnika će biti u mogućnosti da prevrememeno napusti kompaniju“, naveo je Pekić.

Značajni rezultati pokazani su i u oblasti društvene odgovornosti, a Pekić je najavio da će u januaru biti realizovana vrijedna donacija za OB Bar. U lučkoj zoni posađeno je 300 čempresa, u cilju ozelenjavanja Luke Bar. Pokrenuta je i akcija koja se tiče otvaranja luke prema građanima – Dani otvorenih vrata i Dani ribolova. Značajna su bila i izdvajanja za OK „Luka Bar“, uvećan je budžet, a to je vraćeno rezultatima. Dobra je bila i saradnja sa privredom, te je 16 kompanija uplatilo određena sredstva u cilju nromalno funkcionisanja ovog kluba.

„Sve navedeno u skladu je sa našom vizijom – jedinstvena Luka Bar. Samo jedinstvena Luka Bar ima mogućnost i kao Odbor direktora nastavićemo da se zalažemo da Luka Bar bude objedinjena, nadam se uz podršku resornog ministarstva i Vlade“, poručio je Pekić.

Izvršni direktor Luka Bar AD Ilija Pješčić istakao je da je uloženo 300 hiljada eura u operativni centar, pokrivena je cjelokupna luka, koncesiono područje, akvatorijum i ulazak u akvatorijum.

„Što se tiče Slobodne zone, naše kolege rade na izmjeni zakona, te možemo očekivati veće benefite za korisnike slobodne zone u dijelu u dijelu uvođenja proizvodnih sistema u Luci“, kazao je Pješčić.

Poslovanje je, prema njegovim riječima, bilo izazovno.

„Sjećate se 2022. godine… U tom trenutku otvorili smo vrata novim partnerima, imali odličan poslovni rezultat. Ovogodišnji rezultat je skoro na nivou prošlogodišnjeg. Evidentan je pad rasutih tereta, a evidentan porast ro-ro i kontejnerskog tereta. Uspjeli smo da sačuvamo strukturu prihoda na sličnom nivou, već sada prebacili smo 15 miiliona eura prihda u 2023. Konačan rezultat biće poznat kada menadžment pripremi i odbor direktora usvoji krajnji izvještaj“, kazao je Pješčić.

Iskazao je očekivanje da će sledeće godine početi ponovo saradnja sa kragujevačkom fabrikom automobila i kazao da Luka Bar pokušava da konkuriše u tom poslu.

Saglasan je sa predsjednikom Odbora direktora da mora doći do objedinjavanja Luke.

„Ovo nije ni 5 do 12, već minut do 12. Država treba da uzme aktivno učešće u rješavanju ovog problema. Taj proces je pokrenula prošla Vlada, zaustavljen je, apelujem da se isti nastavi“, jasan je Pješčić, koji je najavio skoro obezbjeđivanje novog skladišnog prostora i istakao da se u velikoj mjeri ulaže u mehanizaciju.

Izvršni direktor Luke Bar AD, Ilija Pješčić, istakao je da su, uprkos brojnim izazovima, uspjeli da sačuvaju prihode, za koje već može reći da prelaze cifru od 15 miliona eura, a tačan podatak znaće se nakon uskoro završenog finansijskog izvještaja.

“Fantastičan rezultat ostvaren u 2022. godini bio je uslovljen svjetskom krizom, kada je Luka Bar prihvatila sve robe koje nisu mogle da prođu kroz Crno more. Ovogodišnji poslovni rezultat je skoro na nivou prošlogodišnjeg. Došlo je do pada rasutih i generalnih tereta, a zabilježen je porast RO-RO i kontejnerskog tereta. Uspjeli smo da sačuvamo partnere, što nije bilo lako. Veliki dio robe iz Srbije ide u luku Konstanca, a boljem poslovnom rezultatu ne pogoduje razjedinjenost Luke. Uprkos tome, pokušavamo da budemo konkurentni”, kazao je Pješčić, koji je naveo da u idućoj godini očekuju i novi posao sa fabrikom automobila iz Kragujevca. Najavio je da se radi i na izmjeni Zakona o slobodnim zonama, što će donijeti niz benefita njenim korisnicima.

Pomoćnik izvršnog direktora, Deda Đelović, informisao je novinare da se proces obnove lučke mehanizacije odvija planiranom dinamikom, a zamjenik predsjednika Odbora direktora Luke Bar AD, Marko Maraš, da je upravljačko tijelo iniciralo početak valorizacije lučke imovine – popisivanje i povraćaj stambenih i poslovnih prostora. Maraš je najavio i stavljanje u funkciju Sušare na Sutormanu, kao i lučke ekonomije.
Izvor: primorski.me & barinfo

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar