DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar obavještavaju

kannte 2

Važno je da korisnici naših usluga budu upoznati.

DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar još jednom ukazuje na obavezu korisnika komunalnih usluga na dobrovoljno izmirenje dospjelih a neplaćenih obaveza prema ovom Društvu. S tim u vezi obavještavamo građane da će Društvo, nastaviti sa prinudnom naplatom i vršiti zabilježbu u list nepokretnosti dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu odvoza komunalnog otpada za sve korisnike kod kojih postoje dugovanja.
Samim tim apelujemo na građane da izbjegnu dodatne troškove i zabilježbe u list nepokretnosti, koji mogu nastati iniciranjem postupka prinudne naplate.
PRIMJER MINIMALNIH TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE
Opomena pred utuženje 60,50 €
Predlog za izvršenje 121,00 €
Nagrada za javnog izvršitelja27,50 €
Zabilježba u list nepokretnosti 26,80€
UKUPNO:
235,80 €
Za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj:
Služba naplate 067/102-513
Pravna služba 067/102-481.
Napominjemo i na obavezu korisnika komunalnih usluga da prijave Društvu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Odlukom o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar su sljedeće obaveze:
a) promjene u vlasništvu nepokretnosti,
b) prijave o korišćenju objekata, radi pružanja usluga i utvrđivanja naknade za odvoz komunalnog otpada.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar